zpět

Společnost British Petroleum hlásí 70% pokles zisku a zvyšuje dividendy: Co to znamená pro energetického giganta a životní prostředí?

4.8.2023

Ropný gigant British Petroleum (BP) nedávno oznámil výrazný 70% pokles zisku za druhé čtvrtletí roku 2023, a to zejména kvůli slabším cenám fosilních paliv. Ačkoli tato zpráva může na první pohled znít znepokojivě, z výsledků společnosti vyplývá několik klíčových poznatků a potenciálních příležitostí k analýze.

Výsledky společnosti BP za druhé čtvrtletí roku 2023

Společnost BP vykázala za druhé čtvrtletí základní zisk z reprodukčních nákladů ve výši 2,6 miliardy USD. USD, což však zaostalo za očekáváním analytiků ve výši 3,5 mld. Pokles zisku lze přičíst různým faktorům, jako jsou nižší rafinérské marže, zvýšené údržbářské činnosti a slabý výkon v obchodování s ropou.

Navzdory poklesu zisku společnost BP zaujala strategický přístup a během druhého čtvrtletí zvýšila dividendu o 10 % na 7,27 centů na akcii. Kromě toho společnost oznámila program zpětného odkupu akcií v hodnotě 1,5 miliardy dolarů pro nadcházející čtvrtletí. Generální ředitel BP Bernard Looney zdůraznil pozitivní výsledky a prohlásil:

Kromě toho jsme zvýšili dividendu o 10 %: "Velmi dobré čtvrtletí, které dodalo představenstvu důvěru k tomu, aby oznámilo program zpětného odkupu akcií v hodnotě 1,5 miliardy dolarů na toto čtvrtletí. Celkově vzato tedy děláme to, co jsme si řekli, což je výkonnost při transformaci, a s výsledky jsme velmi spokojeni."

I když cena akcií BP zaznamenala 2,01% nárůst a v současné době se obchoduje za 492,70 GBX, je nezbytné si uvědomit širší souvislosti. Hlavní ropné společnosti, včetně BP, měly v důsledku slabších cen komodit potíže zopakovat hvězdné zisky dosažené během 2. čtvrtletí 2022.

Ve skutečnosti v roce 2022 pět největších ropných společností v západním světě dohromady shráblo téměř 200 miliard dolarů zisku. Tento prudký nárůst byl způsoben především prudkým nárůstem cen ropy a plynu po ruské invazi na Ukrajinu. Jen společnost BP zaznamenala za celý rok 2022 rekordní zisk ve výši 27,7 miliardy dolarů.

Změna cílů společnosti BP v oblasti snižování emisí uhlíku

Společnost BP v poslední době čelí kritice za svůj měnící se postoj k opatřením v oblasti klimatu. V roce 2020 se společnost zavázala, že se do roku 2050 nebo ještě dříve stane společností s nulovými čistými emisemi. Začátkem letošního roku však BP své plány přehodnotila a rozhodla se omezit těžbu ropy a zemního plynu jako prostředek ke snížení emisí uhlíku.

Dříve se BP zavázala snížit emise o 35-40 % do konce desetiletí. Začátkem února však společnost tento cíl změnila na snížení o 20-30 %. Na dotaz ohledně této úpravy generální ředitel Bernard Looney vysvětlil:

"My jsme vlastně v únoru oznámili, že se přikláníme k naší strategii, a oznámili jsme, že v tomto desetiletí vložíme do energetické transformace o 8 miliard dolarů více, přičemž vynaložíme 55[miliard až 65 miliard dolarů. Současně jsme oznámili, že zvýšíme investice do ropy a plynu, a to proto, že je zásadní, abychom investovali do dodávek dnešního energetického systému, abychom uspokojili poptávku."

Looney zdůraznil, že je důležité zachovat rovnováhu mezi investicemi do čistších energetických alternativ a zároveň uspokojovat současnou poptávku po ropě a plynu. Poznamenal, že nedostatečné investice do stávajícího energetického systému by mohly vést ke zvýšení cen, což by znevýhodnilo jak spotřebitele, tak proces přechodu na novou energetiku. Rychlý, avšak řádný přechod má prvořadý význam.

Širší důsledky a další postup

Finanční výsledky společnosti BP a změna přístupu k emisím uhlíku mají dalekosáhlé důsledky jak pro samotný energetický gigant, tak pro životní prostředí. Zde je několik klíčových závěrů:

Schopnost společnosti BP projít náročnými tržními podmínkami svědčí o její odolnosti a přizpůsobivosti.

Zvýšení dividend a program zpětného odkupu akcií naznačují důvěru v dlouhodobé vyhlídky společnosti.

Investice do energetické transformace jsou klíčové, ale k zajištění stabilních dodávek energie a její cenové dostupnosti je nutný vyvážený přístup.

Společnosti jako BP hrají významnou roli při utváření globálních reakcí na změnu klimatu a při přechodu k udržitelnější budoucnosti.

Jako zainteresované strany je pro nás důležité, abychom tento vývoj sledovali a vyžadovali od společností odpovědnost za jejich závazky. Dynamická povaha energetického průmyslu vyžaduje neustálé vyhodnocování a přizpůsobování, aby byl zajištěn úspěšný a udržitelný přechod k čistším a účinnějším zdrojům energie.