zpět

Společná měna pro Brazílii a Argentinu

7.7.2023

Plán na společnou měnovou unii mezi Brazílií a Argentinou je v jednání. Jde o budoucnost nebo neuskutečnitelnou dystopii.

Ekonomická a politická integrace latinské Ameriky je již z historického hlediska velmi problematická. Španělská říše, která zde měla své kolonie od 16. století již tehdy přísně zakázala jakýkoliv obchod mezi nimi. O společnou měnovou unii pak dva největší státy Latinské Ameriky usilují již do 80.let 20. století, kdy zde byl návrh vytvořit společnou měnu „gaucho“. Leadeři obou zemí se i tehdy snažili zvýšit ekonomickou integraci v regionu tak, aby se co nejvíce přiblížili Evropě.

Nutno však podotknout, že zavedení Eura nebylo také záležitostí několika let, nýbrž desetiletí. První vlaštovkou bylo v tomto směru vytvoření ECU (European Currency Unit), avšak trvalo dalších 30 let, než země mohly zavést Euro. Podobná integrace jako zde se zatím nikde na světě nepovedla. Hlavním problémem je ve většině oblastí nevyrovnanost ekonomik. Situace v Evropě po 2. světové válce usnadnila tuto integraci a umožnila později i zavedení společné měny.

Překvapivě ale největší měnovou unií není zmiňovaná Evropa, ale USA, kde se podařilo pro všechny členské státy federace zavést jednotný měnový systém.

A jaká je tedy situace v Latinské Americe? Dle většiny odborníků je zavedení společné měny mezi těmito dvěma státy v dohledné době pouhou fikcí. Oba prezidenti tvrdí, že by vytvoření společné měny pomohlo se snížením závislosti na americkém dolaru. Zde je však zásadním problémem hyperinflace v Argentině. K vytvoření měnové unie je třeba, aby byly ekonomiky všech zapojených zemí vyvážené, což zde nejsou. Dalším požadavkem na zavedení společné měny je odstranění všech bariér při obchodování a také harmonizace pravidel.

Kdyby byla v současnosti zavedena společná měna, profitovala by z ní v krátkodobém horizontu velmi výrazně právě Argentina. Brazílie má totiž velmi stabilní měnu kontrolovanou centrální bankou. Deník The Atlantic pak uvádí že v Argentině byla míra inflace v minulém roce 95 %, což je nejvíce za poslední tři desetiletí. Není tedy pochyb, že toto spojení by právě jí značně pomohlo ke stabilizaci měny a systému. 

Název pro navrhovanou měnu je „sur“ tedy v překladu jih. Její použití by usnadnilo obchod mezi oběma zeměmi i vzájemné finanční transakce. Ze statistik vychází že většina obyvatel těchto států by zavedení společné měny podpořila, historicky však většina pokusů selhala. I přes opakované snahy o větší integraci obou států tomu bylo v minulých desetiletích spíše naopak.

Dle posledních zpráv The Brazilian Report proběhlo v červnu 2023 již čtvrté setkání obou leaderů těchto zemí, kde se opět probíral návrh společné měny. Pro web Court House News ekonom Esteban Mercatante prohlásil: „Schůdnější je, že rozhovory povedou k nějaké formě financování obchodní nerovnováhy ze strany Brazílie a hledání mechanismů k vyrovnání deficitů bez použití dolaru.“

Jelikož jsou obě země součástí sdružení MERCOSUR, byla i zde snaha o zavedení společné měny. Prezident Brazílie Luiz Inácio Lula da Silva na tiskové konferenci v Buenos Aires pak prohlásil: „Proč se nepokusíme vytvořit společnou měnu mezi zeměmi Mercosuru? Myslím, že se to nakonec stejně stane." Jak uvedl deník Washington Post, zástupci Uruguaye a Paraguaye, by tento návrh podpořili. Je to tedy jen otázkou času, kdy zde vznikne společná měnová unie?

redaktorka: Elena Salfická

Vystudovala obor Ekonomika a management na Univerzitě Pardubice. Zajímá se o investování a zahraniční politiku. Kromě publikací textů na edevizy.cz působí i jako produktový editor.