zpět

Sladké hnědé zlato…

23.9.2022

Jen málo lidí nemá rádo čokoládu a dokonce každý den ji dle výzkumů konzumuje více než 1,2 mld. obyvatel naší planety. Že se čokoláda vyrábí z kakaových bobů, není žádná novinka. Ale kde se boby vlastně pěstují, jak se pohybuje jejich cena a které země dováží největší množství kakaa?

Hodnota obchodu s kakaovými boby sice ani zdaleka nedosahuje hodnot obchodů s pšenicí či kukuřicí, ale i tak je ročně na celém světě zobchodováno 7,2 mil. tun kakaových bobů. Kakao je běžně užívané označení semen kakaovníku resp. z nich získaného prášku. Byť kakao má využití např. i v kosmetice a farmacii, jeho největší podíl připadá na potravinářský průmysl a především produkci čokolády. Hodnota ročního obchodu s čokoládou dosahuje téměř 150 mld. USD a počítá se, že by se v roce 2027 mohla zvýšit až na 200 mld. USD.

Cena kakaa se v posledních deseti letech pohybovala v relativně širokém pásmu 2.260 – 3.410 USD za tunu. Na konci září 2022 se tuna kakaa na burze obchoduje za cca 2.350 USD za tunu. Letos má jeho cena spíše tendenci klesat vzhledem ke slušné úrodě v západní Africe a stagnující spotřebě. V delším horizontu se ale obecně počítá s růstem ceny kakaa vzhledem k relativně omezeným možnostem rozšiřování obdělávaných ploch a rostoucí světové poptávce po čokoládě. Stále více lidí si může, díky svým rostoucím příjmům, dovolit čokoládu nakupovat. Největší nárůst poptávky po čokoládě se do budoucna očekává v Asii.

S přehledem největším producentem a vývozcem kakaa na světě je Pobřeží slonoviny, když na tuto západoafrickou zemi připadá v roce 2022 téměř 40 % světové produkce. Vývoz kakaa také generuje téměř 15 % ročního HDP tohoto státu. Dalšími zeměmi v pořadí jsou Ghana (15 % světové produkce), Indonésie (13 %) a Nigérie (6 %). Relativně vysoké „regionální zaměření“ je rizikové, protože pokud dojde v západní Africe k neúrodě či nákaze kakaovníků, je ohroženo více než 70 % světové produkce kakaových bobů.

Z pohledu dovozu kakaa je nejvýznamnějším trhem ten evropský, když se v roce 2021 do Evropy dovezlo více než 35 % světové produkce kakaa. Největším světovým dovozcem kakaa je s velkým náskokem Nizozemí.

Jak již bylo uvedeno dříve, nejvýznamnějším výrobkem z kakaa je čokoláda. Trhu s ní, z pohledu největších společností, vévodí mamutí americké subjekty Mars a Mondelez International následované evropskými společnostmi Nestlé a Ferrero. Jen tyto čtyři společnosti v roce 2021 ovládaly téměř 50 % trhu s čokoládou.

Cena kakaa prošla za posledních 50 let bouřlivým vývojem a na výkyvech se podepsaly snad všechny myslitelné faktory občanskou válkou počínaje a neúrodou konče. Cena kakaa na futures se v letech 1970 – 2022 pohybovala v rozmezí 935 – 5.010 USD za tunu.

Bylo vědecky dokázáno, že pojem „obalit si nervy“ není jen rčením, ale že výrobky obsahující cukr skutečně snižují produkci stresových hormonů. Tak proč to alespoň občas neudělat prostřednictvím kvalitní čokolády…