zpět

Sankce znemožňují Rusku splácet svůj dluh

27.6.2022

Fakt, že Rusko na splacení má a uhradit dluhy chce, je sice lepší varianta, než že by se skutečně země ocitla v platební neschopnosti, ale na trhy to má podobný efekt.

K věřitelům se peníze jednoduše nedostanou, a to je hlavní problém. V budoucnu bude tedy ochota půjčovat Rusku nižší, resp. Rusko si bude půjčovat za vysoký úrok, protože věřitelé nebudou mít jistotu, že nepřijdou další sankce na základě chování Ruské federace a tím pádem se jejich pohledávky stanou na dlouhou dobu nedobytné.

Rusko se poprvé od roku 1918 ocitlo v platební neschopnosti. Zatímco tehdy sovětský vůdce Vladimír Iljič Lenin odmítl zaplatit dluhy předchozího režimu (carského Ruska), dnes je situace jiná, protože Rusko své dluhy splácet chce.

V neděli 26. června večer vypršel měsíční odklad splátek úroků za zahraničních dluhopisů ve výši cca 100 mil. USD. Rusko prostředky na zaplacení má, jen za export ropy a plynu do Evropy inkasuje cca 700 mil. EUR denně. Rusko ale na základě uvalených sankcí nemá přístup k mezinárodní finanční infrastruktuře a nemá tak jak platbu odeslat. Ruský ministr financí Siluanov již situaci označil za frašku.

Rusko tvrdí, že prostředky odeslalo prostřednictvím finanční společnosti Euroclear, který se zaměřuje na vypořádání transakcí s cennými papíry. Prostředky se ale, z důvodu uvalených sankcí, k věřitelům nedostaly.
Do problémů se tak mohou dostat i věřitelé, kteří ruské dluhopisy v minulosti nakoupili. Věřitel je ten, kdo by měl vyhlásit platební neschopnost v případě neplnění závazků dlužníka. To bude zřejmě otázka nejbližších dní.