zpět

Růst cen v Číně dopadne i na Čechy

11.5.2022

Zdražování nabírá na síle i v Číně, přesto jsme v jiných řádech než v ČR. Zatímco české ceny šly v dubnu meziročně nahoru o 14,2 %, v Číně to bylo za stejné období o 2,1 %.

Na první pohled se to může jevit jako zanedbatelné zdražování, ale pokud toto číslo zasadíme do kontextu zjistíme, že ani v Číně není situace jednoduchá.

Dubnová spotřebitelská inflace byla nejvyšší od loňského listopadu. Potraviny zdražily poprvé za posledních pět měsíců a sice nejvíce od konce roku 2020. Nejvíce šly nahoru náklady v oddíle doprava a sice o 6,5 %, veškeré nepotravinářské zboží zdražilo o 2,2 %, zboží pro domácnost a bydlení o 1,2 % a oděvy o půl procenta. Čína pro letošní rok cíluje spotřebitelskou inflaci na úrovni 3 %, což je z pohledu průběžných data reálné.

Zdražování se netýká jen spotřebitelských, ale také průmyslových cen. Dubnová inflace průmyslových výrobců vzrostla o 8 %. Jedná se však o šestý měsíc v řadě, kdy ceny rostou, ale zpomalují své tempo. Nutno však dodat, že ceny v průmyslu se v roce 2020 dokonce snižovaly, prakticky tehdejší rok panovala v Číně deflace, takže dnešní čísla jsou z tohoto úhlu pohledu vysoká. Nejvíce se zvedly ceny u těžby a sice o 38,3 %.

Vysoká inflace v řadě oblastí v Číně není dobrou zprávou ani pro zbytek světa. Čína, jakožto silný exportér, si diktuje ceny, za které bude své zboží vyvážet a zbytek světa tyto ceny musí akceptovat. Inflace v Číně proto dopadne i na koncové spotřebitele v ČR.