zpět

Rozhodnutí Fedu a zpráva o inflaci: Odhalení volatility trhu

12.12.2023

Rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách a zpráva o inflaci vyvolá volatilitu na trhu a ovlivní investiční prostředí nejen v krátkodobém horizontu, ale také v roce 2024 a později. Jaký je vzájemný vztah mezi úrokovými sazbami, disponibilním příjmem a náladou investorů? Zde je přehled o potenciálním dopadu na tradiční a inovativní aktiva, včetně kryptoměn.

S blížícím se koncem roku se připravte na velký výkyvy na akciovém trhu. Agentura Bloomberg předpovídá, že důležité události tohoto týdne přinesou zvýšenou volatilitu. Na prvním místě je velmi očekávané rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách. Od rekordního zvýšení sazeb v březnu 2022 pozorovatelé trhu se zatajeným dechem čekají na jakékoli oznámení Fedu.

Když dříve Fed oznámil, že úrokové sazby zůstanou beze změny, mělo to pozitivní vliv na tradiční i digitální aktiva. Tento trend bude pokračovat. Jaký to však má dopad na kryptoměny? Když Fed naposledy učinil své oznámení, mělo to za následek pozitivní pohyby na trhu s kryptoměnami. Nižší nebo stabilní úrokové sazby totiž znamenají pro investory větší disponibilní příjem, který mohou vložit do trhu, což vede k nárůstu optimismu. Nedávné údaje totiž ukazují ohromující příliv 6,8 miliardy dolarů na americký akciový trh za pouhý jeden týden.

Nicméně zatímco tentokrát netrpělivě očekáváme rozhodnutí Fedu, ukazatele volatility zůstávají na vysoké úrovni. Dalším faktorem, který jistě zamíchá kartami, je zveřejnění zprávy o inflaci za listopad. Pokud čísla naznačí vysokou míru inflace, mohlo by to zhoršit náladu investorů a vést ke snížení investičních sazeb.

Vysoká míra inflace, podobně jako úrokové sazby, často signalizuje pokles disponibilních příjmů, což vede ke snížení investic. Mnozí investoři tyto ukazatele pečlivě zkoumají, aby zjistili, zda je v současné době bezpečné investovat a jak by se měli na trhu pohybovat do budoucna.

Je důležité si uvědomit, že tyto události budou mít vliv nejen na krátkodobou volatilitu trhu, ale budou také udávat tón trhu v roce 2024. Trhy aktiv, včetně kryptoměn, byly na začátku roku 2023 plné pesimismu. V posledních měsících se však nálady změnily. Například Bitcoin rozbil úrovně odporu, což některé pozorovatele trhu vedlo k očekávání Bull-runu. Nicméně účinky těchto cenových nárůstů nebyly plošně konzistentní. Vezměme si například společnost Coinbase, která zaznamenala pokles ceny svých akcií. Někteří opatrní investoři se proto nadále obávají přijmout bezbřehý optimismus.

Nakonec se pozorovatelé trhu ocitají v současné době spíše v rozpacích. Tyto dvě zásadní události však mají potenciál vnést nám více jasno. Až se vydáme do roku 2024, budou tyto faktory i nadále ovlivňovat celkovou náladu na trhu, formovat chování investorů a v konečném důsledku ovlivňovat výkonnost tradičních i netradičních aktiv.

lze konstatovat, že rozhodnutí Federálního rezervního systému (Fed) o úrokových sazbách a zpráva o inflaci mají obrovský dopad na finanční trhy a investiční prostředí. Jejich vliv není omezen pouze na krátkodobý horizont, ale může formovat ekonomické podmínky i v roce 2024. Vztažení úrokových sazeb k disponibilnímu příjmu a náladě investorů ukazuje, jak citlivý je trh na změny v monetární politice. Stabilní nebo nižší sazby mohou podnítit investory, zatímco zvýšení sazeb může vyvolat opatrnost a snížit ochotu podnikat.

Vzhledem k tomu, že pozorovatelé trhu zůstávají v rozpacích, je klíčové sledovat další vývoj a reakce na rozhodnutí FEDu a zprávy o inflaci, protože tyto faktory budou pravděpodobně nadále formovat a ovlivňovat investiční prostředí v nadcházejících letech.