zpět

Rozdíl mezi pohlavími se v nezaměstnanosti dál zvětšuje

8.8.2023

Domácí nezaměstnanost opět překvapila svou skvělou kondicí. Podíl lidí bez práce v červenci vzrostl jen na 3,5 %.

Počet uchazečů o zaměstnání vzrostl na 258 933, ale volných pracovních míst ubylo na 285 627. Nůžky se tedy přestaly rozevírat, ale bohužel pouze z důvodu vyššího počtu uchazečů o práci. Stále platí, že na jedno volné místo nečeká ani jeden celý uchazeč.

Nezaměstnanost mužů vzrostla na 3 %, ale u žen na 4,1 %. To je další zvětšení rozdílu mezi pohlavími. Službám, které jsou doménou žen se tolik nedaří, ale zemědělským a stavebním pracím ano. 

Negativní vedlejší efekt mimořádně dobrých čísel o nezaměstnanosti je skutečnost, že domácí trh práce je do velké míry strnulý. I když je nízká nezaměstnanost, lidé se bojí dát výpověď a hledat nové zaměstnání. Mají obavu ze své budoucí finanční situace, což vede k nepružnosti trhu práce jako celku. Firmy tak mají velmi složité podmínky při hledání nových kvalitních zaměstnanců. V dalších měsících by nezaměstnanost i přes ne příliš dobrou ekonomickou situaci růst zásadně neměla.