zpět

Regulace kryptoměn v EU: nejkomplexnější rámec pravidel pro digitální měny

26.7.2023

Potřeba regulace kryptoměn se s jejich rozvojem stala stále diskutovanějším tématem mezi veřejnými institucemi napříč celým světem. V květnu tohoto roku byl schválen první soubor pravidel pro EU regulující tento trh.

Kryptoměna je formou digitální měny, která se používá buď jako prostředek směny nebo investice. Byly vytvořeny s použitím kryptografie, která zajišťuje jejich bezpečnost při transakcích. Historicky byly první pokusy o elektronickou formu měny již v druhé polovině 20. století, avšak největšího rozmachu se dočkali až v po roce 2000. Mezi nejznámější z nich patří bitcoin nebo ethereum.  

V roce 2013 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) první oficiální varovaní před možnými riziky digitálních měn a o rok později vyšel seznam s více než 70 riziky, která mohou být s nimi spojena. Evropská centrální banka pak v roce 2016 vydala analýzu virtuálních měn, kde navzdory očekáváním uznala i potencionální výhody jejich využití. V rámci Evropské Unie byl v květnu tohoto roku schválen první soubor pravidel Markets in Cryptoassets (MiCA), který má trh s kryptoměnami regulovat. Evropská komise představila návrh na toto nařízení již v roce 2020. Jednání však byla zahájena až o rok později v listopadu 2021.

A čeho se přesně MiCA dotýká a co je v ní upraveno. Nejzásadnější je povinnost emitentů kryptoměn poskytovat transparentní a úplné informace o kryptoaktivech. Dále jsou zde uvedena pravidla pro platformy umožňující jejich obchodování. Ty budou muset v rámci svého fungování disponovat licencí CASP (crypto-assets service), kterou může udělit jakákoliv země Evropské Unie. 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) bude mít také pravomoc omezit nebo zakázat kryptoplatformy, pokud zjistí, že ohrožují integritu trhu a nechrání investory. MiCA také zahrnuje regulaci energeticky náročných kryptoměn, která mohou mát negativní dopad na životní prostředí. Europoslanec Ondřej Kovařík pak pro Forbes prohlásil: „Cílem je investorům poskytnout jistotu a subjektům poskytujícím služby kryptoaktiv, které působí na jednotném trhu EU, zase předvídatelný rámec.“ Dle něj pak bude pro úspěšnou implementaci potřeba u´úzká spolupráce mezi společnostmi a finančními institucemi.

Švédská ministryně financí na to konto pak pronesla: „Jsem velmi potěšena, že dnes plníme svůj slib, že začneme regulovat sektor kryptoaktiv. Nedávné události potvrdily naléhavou potřebu zavést pravidla, která budou lépe chránit Evropany, kteří do těchto aktiv investovali, a zabrání zneužívání krypto odvětví k praní peněz a financování terorismu.“

V platnost by MiCA měla vstoupit na začátku roku 2024 a v současnosti představuje nejvýznamnější pokus globálního charakteru o regulaci trhu s kryptoměnami. Inspirací by se tento soubor pravidel mohl stát i pro ostatní země mimo EU. Například v USA, kde dochází k udělování množství pokut a sankcí v rámci kryptoměn, by existence regulačního rámce celý proces zefektivnila a značně urychlila. Mnoho odborníků pak předpokládá, že MiCA se stane jakousi předlohou pro ostatní státy při vytváření obdobného rámce pravidel.

redaktorka: Elena Salfická

Vystudovala obor Ekonomika a management na Univerzitě Pardubice. Zajímá se o investování a zahraniční politiku. Kromě publikací textů na edevizy.cz působí i jako produktový editor.