zpět

Průmyslová produkce v Maďarsku vzrostla

13.2.2023

Maďarská průmyslová produkce za poslední měsíc roku 2022 vzrostla meziročně dle očekávání o 2 %.

Oproti předcházejícímu měsíci se výsledek zvýšil o 140 bb. Po odečtení kalendářních vlivů se v prosinci průmyslová produkce v Maďarsku zvýšila o 3,8 %, v listopadu se po očištění dokonce propadla, a to o 0,7 %. Za celý rok 2022 se průmyslová produkce zvýšila o 5,8 %.

Prosincový výsledek v nejvyšší míře ovlivnil meziroční nárůst výroby dopravních prostředků o 34 %. Výroba dopravních prostředků představuje čtvrtinu z celkového úhrnu maďarské průmyslové produkce. Naopak negativní dopad měl pokles výroby počítačů spolu s elektronickými a optickými výrobky o 8,1 % a pokles výroby potravin, nápojů a tabákových výrobků o 4,8 %.