zpět

Proměna zahraničního obchodu se Spojeným královstvím

18.7.2022

Hodnota exportu do Spojeného království i hodnota importu do České republiky klesá. Za 6 let poklesla nominální částka za export o 8,5 % a za import dokonce o 20,4 %. Příčinu lze hledat v Brexitu i v přerušení logistických řetězců kvůli globální pandemii. Český vývoz do Spojeného království je výrazně větší než dovoz do České republiky.

Dne 31. ledna 2020 vystoupilo oficiálně Spojené království z Evropské unie. Rozhodlo o tom referendum z roku 2016. Po Brexitu se však ještě dalších 11 měsíců nacházelo Spojené království v „přechodném období“, ve kterém se na trh s Evropskou unií nadále vztahovaly původní právní předpisy a obchod tak mohl fungovat podle starých unijních pravidel.

Do stavu zahraničního obchodu se Spojeným královstvím promlouvá kromě Brexitu také pandemie koronaviru, která v Evropě propukla ve stejné době, kdy Británie vystoupila z EU. Globální restrikce pokračovaly i v roce 2021, kdy již společný obchod omezovaly tarifní i netarifní překážky.

Vývoj zahraničního obchodu je nutné pozorovat i několik let před samotným Brexitem, neboť firmy se na událost připravovaly delší dobu a svoji produkci, import a export měnily a omezovaly v čase. Exportu do Británie vévodí motorová vozidla. V roce 2016 činila hodnota vyvezených aut 52 miliard, o rok později se absolutní hodnota exportovaných aut snížila o 3,8 %, následující rok o dalších 15,4 %, poté o 3,9 %, blížící se opuštění celní unie a rostoucí pandemie poslala vývoz aut dolů o dalších 22 %. V posledním kompletně ukončeném roce ale opět vzrostl vývoz aut o téměř 30 % na téměř 41 miliard. K žádné strukturální proměně v exportu nedošlo, i na dalších pozicích se nachází stále stejné položky. Jsou jimi například součásti vozidel, stroje a zpracovatelské jednotky nebo monitory, projektory a televizní přijímače. Nejzajímavější je vzestup vyvezené elektrické energie z ČR do Spojeného království mezi lety 2020 a 2021, kdy se suma dostala z 0,6 miliardy na 4,7 miliard. Jinak se částka celkového exportu ve sledovaném období 2016 až 2021 snížila o 8,5 %. Přispěl k tomu koronavirus i Brexit. Podle prvních 5 měsíců se i rok 2022 ponese v podobném duchu jako roky předchozí.

K zásadním strukturálním změnám nedošlo ani v případě importu. Ze Spojeného království dovážíme hlavně léky, jelikož na Britských ostrovech sídlí farmaceutická společnost AstraZeneca. Dále pravidelně dovážíme hlavně automobily, části a součásti motorových vozidel a také například části strojů nebo paměťové jednotky. Zásadní položky jsou na seznamu stejné jako ty u exportu, ovšem jejich hodnota je mnohem nižší. V roce 2021 jsme dovezli auta a jiná motorová vozidla za 5 miliard korun. Nejzajímavějším bodem jsou elektronické integrované obvody zastupující hlavně procesory a řídicí jednotky. Ty vzrostly z převedené hodnoty 2,2 miliard v roce 2015 na 16,5 miliard v roce 2016. V roce 2017 byly importovány elektronické obvody za 20,5 miliard, o rok poté již pouze za 10 miliard. V roce 2019 následoval náhlý propad až na 0,8 miliardy.

Struktura importu i exportu se nikterak zásadně nezměnila, pokud opomeneme horskou dráhu elektronických integrovaných obvodů. Co však s postupem času klesá, je celková hodnota obchodu. V případě importu se hodnota snížila mezi lety 2016 a 2021 o 20,4 %. Největší skok směrem dolů nastal mezi rokem 2018 a rokem 2019. Pohyb tedy nenastal v přímé reakci na uskutečněný Brexit nebo na opuštění „přechodného období“ ale již nějakou dobu předtím.

Úbytek obchodované hodnoty ovlivnily oba známé faktory, je však těžké říci, který z nich jakou měrou. Známé problémy s logistikou a s nedokonalými transportními řetězci má za následek jak Brexit tak i koronavirus. Zároveň lze také pozorovat pokles po delší časové období a nejedná se tak o náhlou změnu.