zpět

Proč zákazníci Binance v EU čelí problémem s vybráním svých eur?

20.9.2023

Proč se evropští zákazníci Binance potýkají s nečekanými omezeními výběru a jak tato situace vyvolává obavy ohledně jasnosti smluvních závazků.

Binance, největší kryptoměnová burza, čelí stále většímu dohledu regulačních orgánů a její evropský poskytovatel plateb Paysafe začal omezovat výběry v eurech pro některé uživatele. Tento nečekaný krok zanechal mnoho evropských zákazníků zmatených a frustrovaných, protože zjistili, že nemají přístup ke svým účtům. Co je příčinou těchto omezení a co to znamená pro uživatele Binance v Evropě?

Vyjádřeni předčasného uzavření služby Paysafe

Společnost Paysafe, poskytovatel plateb Binance, vysvětlila, že předčasné uzavření některých účtů bylo součástí "přezkumu dřívějšího uzavření", jehož cílem bylo urychlit proces. Podle Paysafe mohou být všechny zbývající eura na dotčených účtech vybrány, jakmile bude přezkum dokončen. Důvody konkrétního zaměření na předčasné uzavření těchto účtů však zůstávají nejasné, protože společnost Paysafe neposkytla další komentář.

Dopad rozhodnutí společnosti Paysafe

Společnost Paysafe hrála klíčovou roli při usnadňování fiatových vkladů a výběrů pro uživatele Binance v Evropě prostřednictvím bankovních převodů v rámci jednotné oblasti plateb v eurech (SEPA) v EU. Rozhodnutí společnosti Paysafe ukončit podporu společnosti Binance však následuje po "strategické revizi" jejich partnerství. Začátkem tohoto roku Paysafe rovněž zrušila podporu britské libry pro nové uživatele Binance. Tyto nedávné změny v oblasti partnerství vyvolaly otázky ohledně závazků mezi Binance a Paysafe.

Regulační problémy a dodržování předpisů

Přetrvávající regulační problémy společnosti Binance přesahují problémy se společností Paysafe. Burza v současné době přehodnocuje svou přítomnost na trhu v různých evropských zemích kvůli regulačním překážkám. Jejím cílem je být v souladu s nadcházejícími pravidly Evropské unie pro trhy s kryptoaktivy (MiCA), která mají vstoupit v platnost příští rok. Tyto snahy jsou součástí závazku společnosti Binance řešit obavy týkající se "špatné správy finančních prostředků zákazníků a regulační arbitráže" v krypto průmyslu jako celku.

Budoucnost pro uživatele Binance v Evropě

Ačkoli společnost Paysafe tvrdí, že její služby pro uživatele Binance jsou plně funkční a v souladu se smluvními a regulačními závazky, nečekané uzavření účtů vyvolává otázky ohledně jasnosti těchto závazků. Binance a její evropští zákazníci čekají na další aktualizace a objasnění situace.

Vzhledem k tomu, že společnost Binance čelí stále většímu dohledu regulačních orgánů, její evropští uživatelé se nyní setkávají s omezeními výběru peněz v důsledku předčasného uzavření některých účtů ze strany poskytovatele plateb Paysafe. Tento neočekávaný vývoj zanechal uživatele frustrované a zmatené. Společnost Paysafe sice tvrdí, že pracuje v rámci smluvních a regulačních povinností, důvody předčasného uzavření účtů však zůstávají nejasné. Úsilí společnosti Binance o dodržování předpisů a přetrvávající regulační problémy podtrhují důležitost řešení obav týkajících se finančních prostředků zákazníků a dodržování předpisů v odvětví kryptoměn.