zpět

Proč je v Polsku levněji než v České republice?

19.9.2023

Polské ceny spotřebního zboží jsou v České republice velkým tématem. Podle dubnového průzkumu AMSP do zahraničí za cenově příznivějším sortimentem i několikrát týdně vyjíždí až 25 procent Čechů. Nejčastěji pak právě do Polska. Za nižšími cenami v Polsku ale stojí hned několik důvodů. Mezi ty hlavní se řadí štědré evropské dotace, nižší vyplácené mzdy nebo nižší DPH.

Polsko je obrovskou ekonomikou. Podle oficiálních statistik jde o 37. největší zemi na světě, ve které momentálně žije asi 38 milionů obyvatel. V rámci Evropské unie je Polsko dlouhodobě znamenitým agrárním producentem. Má dokonce třetí největší zemědělskou plochu v Evropské unii, která i po většinu doby trvání socialismu zůstala v soukromých rukou.

Polských zemědělců jsou momentálně asi dva miliony a ty využívají až 90 procent orné půdy. Z toho plyne, že mezi zemědělci v Polsku panuje obrovská konkurence, což je první významný důvod, proč jsou v Polsku oproti České republice ceny mnohdy dostupnější.

Dalším důvodem jsou obrovské dotace, které z Evropské unie plynou do rukou polských zemědělců. Při vstupu do Evropské unie se totiž Polákům podařilo vyjednat příznivé dotační podmínky, a to i díky tomu, že zemědělství je v Polsku klíčovou součástí tamní ekonomiky. Zaměstnává totiž asi 14,8 procenta všech pracovníků.

Polsko je dlouhodobě významné díky produkci pšenice, kukuřice nebo třeba žita. Velmi se mu ale daří i v oblasti pěstování zeleniny, ovoce. Je letitým obrovským vývozcem potravin do zahraničí a dlouhodobě o jeho produkty mají zájem hlavně sousední Němci.

O řetězcích působících v Polsku platí, že díky obrovské velikosti tohoto státu mají mnohdy nižší náklady než třeba v Česku. Díky tomu si mohou účtovat nižší marže, což se do cen propisuje.

Velký dopad do konečných spotřebitelských cen ale má i daň z přidané hodnoty, která je v Polsku dlouhodobě nižší než v případě České republiky. Nyní česká vláda v případě potravin účtuje základní sazbu DPH ve výši 15 procent, ale v Polsku je to dočasně dokonce 0 procent. Daňová bariéra mezi oběma státy je tedy v tomto ohledu obrovská.

Česká vláda sice s platností od nového roku o 3 procentní body DPH u potravin sníží, rozdíl oproti Polákům ale bude stále obrovský. Pro Polsko v tomto ohledu zároveň platí, že standardně aplikovaná sazba DPH u potravin tam dosahuje úrovně 5 procent.

Jedním z dalších důvodů je výše mezd v Polsku. Podle aktuálních údajů je totiž polská mzda v nominálním vyjádření asi o 6 až 8 tisíc korun nižší než ta česká. Z toho plyne, že rozdíl oproti Česku je asi patnáctiprocentní. Díky nižším mzdám tak polští producenti nemají oproti těm českým takové náklady, a proto nemají potřebu účtovat takové ceny.

Ve prospěch polských cen zároveň hraje fakt, že zemi se dlouhodobě daří lákat pracovní sílu ze zahraničí, která je v polském zemědělském sektoru ochotna pracovat. Za poslední dekádu tam skoro desetinásobně přibylo cizinců ze zemí mimo Evropu. V porovnání s Českem tak Poláci mají daleko menší nouzi o pracovní sílu v tomto sektoru, což je jeden z dalších důvodů, proč mají polští spotřebitelé v obchodech takové ceny.