zpět

Přehledně: Kompletní seznam změn DPH od ledna roku 2024

17.10.2023

Už počátkem ledna příštího roku vstupují do platnosti rozsáhlé úpravy položek ve vztahu k dani z přidané hodnoty. Nově se místo tří začnou užívat jen dvě daňové sazby. Česká vláda si od toho slibuje vyšší efektivnost i transparentnost celého systému. Subjektům by se zároveň měly snížit příležitosti k případné daňové optimalizaci. Efektivnější variantou by ale bylo, kdyby v platnosti zůstala jen jediná sazba.

Vláda v souvislosti se změnami DPH rovněž v průběhu roku opakovaně uváděla, že nový systém už nebude plný absurdit. Ty se v předchozích letech týkaly třeba točeného piva. Vláda nové rozložení položek do dvou sazeb zkonstruovala tak, že u citlivého zboží a služeb sazba DPH klesla, avšak u položek bez jasného sociálního či zdravotního významu naopak stoupla.

Vláda počítá s tím, že dopad přijatých změn daně z přidané hodnoty na státní rozpočet by měly být negativní. Bilance státního rozpočtu by si od příštího roku měla meziročně přihoršit asi o pět miliard korun za rok.

Zvýšení DPH z 10 % na 12 %:
•    časopisy a noviny
•    vodné a stočné
•    stravovací služby (bez točeného piva)
•    teplo
•    léky a část farmaceutických výrobků
•    ubytovací služby
•    pravidelná doprava cestujících
•    bezlepkové výrobky

•    vstupenky do divadel, kin, sportovních akcí, ZOO, bazénů, posiloven a podobně

Snížení DPH z 15 % na 12 %:
•    pohřební služby
•    farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky
•    stavební práce
•    potraviny (bez nápojů)

•    dětské sedačky do automobilů

Snížení DPH z 21 % na 12 %:

•    příležitostná hromadná autobusová doprava osob

Zvýšení DPH z 10 % na 21 %:
•    opravy obuvi, kožených výrobků a kol
•    půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů, hudebnin a podobně
•    točené pivo
•    úklidové práce v domácnostech

•    kadeřnické a holičské služby a sauny

Zvýšení DPH z 15 % na 21 %
•    nápoje
•    řezané květiny
•    služby autorů a výkonných umělců
•    palivové dřevo

•    sběr, přeprava, skládkování komunálního odpadu

Snížení DPH z 10 % na 0 %:

•    knihy

Je ale jasné, že ani dvě sazby DPH nejsou dostatečně efektivní a že firmy stále budou mít dostatek manévrovacího prostoru pro případnou daňovou optimalizaci. Vhodnější variantou by tak z tohoto pohledu byla jedna jediná sazba DPH, a to ideálně taková, která by v konečném důsledku byla rozpočtově neutrální.

Snížené sazby přináší do systému celou řadu komplikací. Potřebným pomáhají méně, než by bylo ideální a osobám s vyššími příjmy až zbytečně ulevují. Státu se navíc celý systém kvůli tomu prodražuje a komplikuje.

Zároveň je ale třeba uvést, že využívání snížených sazeb je v dnešním západním světě zcela běžnou praxí a vlády si od tohoto systému slibují, že pomůže právě nízkopříjmovým skupinám. Zároveň by tento systém měl motivovat k chování, které bude žádoucí.

Z pohledu inflace každopádně hrozí, že obchodníci počátkem ledna tyto změny DPH v praxi zcela nezohlední. Zkoumat jejich chování bude ale v tomto ohledu poměrně problematické, neboť v lednu obchodníci pravidelně přistupují k tradičnímu přecenění. To by v letošním roce sice mělo být méně dramatické než loni, určité dopady do vykázané inflace ale přijdou.