zpět

Polemika s A. Babišem o energetice

27.3.2023

Andej Babiš opakovaně tepe vládu i za její rozhodnutí v oblasti energetiky. Jsou ale jeho návrhy rozumné a proveditelné?

Tento článek je reakcí na rozhovor, který poskytl Andrej Babiš deníku Právo a který byl otisknut na portálu novinky.cz v sobotu 25. března. V rozhovoru Andrej Babiš několikrát uvedl, že by vláda měla odkoupit akcie minoritních akcionářů ČEZu, že by měla zastropovat cenu elektřiny na úrovni 1500 CZK za MWh a že by měla využít nerozdělený zisk ČEZu mimo jiné na podporu podnikatelů. Redaktor Práva Oldřich Danda se pana poslance ani jednou nezeptal na to, na kolik by realizace těchto návrhů „státní kasu“ přišla nebo z čeho by měl ČEZ v budoucnu hradit výstavbu nových jaderných zdrojů. Tento článek se pokusí na tyto zásadní otázky odpovědět.

České republice (resp. Ministerstvu financí) patří v ČEZu podíl 69,78 %. Vzhledem k tomu, že ČEZ emitoval 537 989 759 kusů akcií, tak při aktuální ceně (27. března 2023) cca 1000 CZK na akcii by český stát potřeboval na odkup 30,22 % akcií minoritních akcionářů min. 162 mld. CZK. K tomu ale přičtěme prémii k aktuálním cenám, kterou by Česká republika byla s největší pravděpodobností nucena nabídnout stávajícím držitelům akcií, aby se v budoucnu vyhnula prohraným soudním sporům ohledně neadekvátně nízké nabídnuté ceny. Celkový náklad pro stát by pravděpodobně převýšil 200 mld. CZK. Tyto prostředky by si stát samozřejmě musel půjčit a ještě více zhoršil už tak špatný stav veřejných financí.

Andrej Babiš také stávající vládě vyčítá, že nezastropovala cenu na úrovni 1500 CZK za MWh, jak hnutí ANO navrhovalo na podzim loňského roku. Je pravda, že ČEZ je na tuzemském energetickém trhu s velkou převahou největším výrobcem, když produkuje cca dvě třetiny celkové roční produkce elektřiny v ČR. Ale každý, kdo se alespoň rámcově o domácí energetiku zajímá, dobře ví, že v České republice elektřinu nevyrábí jen ČEZ, ale také společnosti jako Sev.en Energy AG, Sokolovská uhelná a.s. a Energetický a průmyslový holding. Pokud by byl takto nízký strop aplikován, zabývali by se pak domácí výrobci elektřiny investicemi do obnovy nebo nových zdrojů? I kdyby k zavedení stropu teoreticky došlo, jak by stát řešil to, že by najednou byla cena české elektřiny levnější než ve většině okolních států, kam by se z tohoto důvodu zcela jistě vývoz domácí elektřiny zvýšil? Pokus izolovat českou přenosovou síť od okolních zemí by ve finále přinesl více problémů než užitku, protože by tím stát zároveň omezil možnost dovézt, v případě momentálního převisu spotřeby elektřiny nad domácí výrobou, elektřinu z jiných zemí.

Andrej Babiš opakovaně hovoří o tom, že by vláda měla nerozdělený zisk ČEZu z předchozích let ve výši 150 mld. rozdělit podnikatelům s cílem pomoci s vysokými cenami energií. Je to rozumné? A je to vůbec proveditelné? Strany vládní koalice se jen málokdy na něčem shodnou. Vzácnou výjimkou je otázka budoucího energetického mixu ČR, když napříč politickým spektrem panuje shoda ohledně nutnosti výstavby nových jaderných zdrojů. Kdo by měl investici v řádu stovek miliard hradit? Z pohledu EU je s ohledem na hospodářskou soutěž problematické, aby to byl přímo stát. Je ale pravda, že v závěru loňského roku tribunál Evropské unie zamítl žalobu Rakouska na dostavbu maďarské jaderné elektrárny Paks, která se opírala mimo jiné právě o narušení hospodářské soutěže. Chceme ale, aby za účelem stavby jaderné elektrárny stát vynaložil několik stovek miliard z peněz nás všech? Nikdo např. neví, jaká bude výkupní cena elektřiny za 10, 20 nebo 30 let a především jak postoupí vývoj nových reaktorů. I odborníci dnes mluví o tom, že budoucnost jaderné energetiky bude spíš v menších modulárních reaktorech. Pokud se vrátíme zpět do ČR, tak vesměs panuje shoda v tom, že na nákladech stavby nových jaderných zdrojů se bude z velké části podílet ČEZ. Pokud by k tomu došlo, nerozdělený zisk ČEZu předešlých let ve výši cca 150 mld. CZK bude základem této investice. Poslanec Babiš opakovaně uvedl, že by tyto prostředky rozdal... že by tímto krokem stát ještě více roztočil inflační spirálu, je jasné. Navíc zmíněných 150 mld. CZK samozřejmě nemá ČEZ na účtu. Byl by velmi špatný hospodář, pokud by tyto prostředky nějak neinvestoval. To ale poslanec Babiš velmi dobře ví. Autor článku by moc rád viděl reakci „nemajitele“ Agrofertu Andreje Babiše, pokud by zjistil, že mají společnosti v holdingu na svých účtech disponibilní hotovost v řádu miliard korun.