zpět

Pětina mladých Číňanů nepracuje

15.11.2022

Čínská říjnová nezaměstnanost stagnovala na 5,5 %. Až pětina mladých Číňanů však pracovat nechce nebo nemůže, týká se to především venkova.

Celková nezaměstnanost za říjen zůstala na 5,5 %, ale pokud se podíváme na konstrukci tohoto čísla, zjistíme něco velmi znepokojivého. Ve věku 16 – 24 let je nezaměstnanost 17,9 %. V široké věkové kategorii 25 – 59 let je nezaměstnanost naopak menší než celkový průměr a dosahuje pouze 4,7 %. Z těchto údajů je jasné, že mladí Číňané jednoduše pracovat nechtějí nebo nemohou.

Pokud k těmto demografickým údajům přidáme ještě hledisko velkých měst a venkova, ledasco se vyjasňuje. Ve 31 velkých městech po celé Číně je celková nezaměstnanost 6 %. Mladí Číňané prostě nemají na venkově a v menších městech příležitost pracovat.

Tato neutěšená situace je ještě zhoršená tím, že pracovní týden v říjnu trval v nejlidnatější zemi světa 47,9 hod., což představuje šest „českých“ pracovních dnů v týdnu.