zpět

Peněžní masa roste, v ekonomice je 6 bilionů korun

19.7.2022

Stav peněžní zásoby v České republice neustále roste a v posledních dvou a půl letech vysokým tempem. Rychlý růst tlačí na inflaci i podporuje HDP. Aktuálně dochází k odlivu oběživa a běžných vkladů do spořících a investičních instrumentů.

Existují tři základní typy peněžních agregátů s rozdílnou specifikací, podle kterých lze hodnotit peněžní zásobu měnící se v čase. Peněžní zásoba může ledacos předpovědět. Na jejím základě je možné komentovat chování ekonomických subjektů, pozici v ekonomickém cyklu či inflaci. Peněžní agregáty ilustrují, kde mají lidé své peníze uložené.

Úzké peníze (M1) jsou definovány pouze jako oběživo a krátkodobé, jednodenní vklady. Do druhého peněžního agregátu (M2) spadá ten první doplněný o vklady s dlouhodobější domluvenou dobou splatnosti. Do širokých peněz (M3) patří všechno dosud jmenované plus repo operace, akcie, podílové listy a dluhopisy. Mezi těmito skupinami může osoba své finance přesouvat na základě svého rozhodnutí. Přihlíží přitom například na aktuální ekonomickou situaci nebo na svou finanční situaci. Jednotlivé kategorie se liší svou likvidností - tedy jestli a jak rychle je lze převést na bankovní vklady nebo oběživo.

Širokých peněz je v české ekonomice 6 bilionů. Jenom od začátku roku tak nejobsáhlejší peněžní agregát zaznamenal nárůst o 3,9 %. Obecně lze pozorovat vyšší tempo nárůstu peněz v ekonomice od začátku roku 2020 kvůli podpoře hospodářství centrálními bankami i vládami. Největší změna je pozorovatelná na úzkých penězích. Mezi lety 2017 a 2019 vzrostly o 634 miliard, potom ale tempo zrychlilo a od roku 2020 do září 2021 úzké peníze označované jako M1 vzrostly o 1,09 bilionu. To znamená, že lidé měli hodně peněz uložených na svých účtech a ve svých peněženkách. Tyto peníze však musely být někde utraceny, nebo přeměněny na jiná aktiva. Od října 2021 následoval pokles v držbě hotovosti a bankovních vkladů, který je zapříčiněný hlavně inflací a tedy tím jak moc rychle rostla peněžní zásoba v předcházejících měsících a letech. Tento propad byl zároveň doprovázen růstem středních a širokých peněz. Držba jednodenních vkladů byla postupně převedena do dlouhodobějších spořících produktů. Lidé tak začali místo uchovávání peněz nebo jejich utrácení spořit a investovat.

Je ekonomickým standardem, že peněžní zásoba neustále roste. Odborný konsensus je takový, že pro růst HDP musí růst objem peněz v ekonomice. Tento růst je vyšší, když je špatná ekonomická situace, aby ji podpořil a nahradil nižší rychlost oběhu peněz. Centrální banky to umožňují svými nižšími sazbami a nákupem dluhopisů. Problém nastává, když lidé chtějí tyto „nadbytečné“ peníze utratit - poptávka se zvýší moc a nutí prodejce zvyšovat ceny, aby jim stačily zásoby a aby si zvýšili zisk. Jediné co z toho následně plyne, je inflace.

V květnu tohoto roku byl roční pokles oběživa a jednodenních vkladů 2 %. Přitom rok před tím byla roční míra růstu 14,6 %. Peněžní agregát M1 je tedy v klesající části křivky, zatímco široké peníze M3 mají rostoucí tendenci. V květnu byla roční míra růstu 6,6 %, před třemi měsíci činil růst pouze 5,7 %. Květen 2021, stále se nesoucí v duchu koronavirových dopadů, zaznamenal roční míru růstu M3 o 10,7 %.

Zatímco v roce 2021 rostly jednodenní vklady ročně až o 19 %, nyní s vidinou negativní ekonomické situace klesají o 2,5 %. Obdobné je to u oběživa. Před více než rokem rostlo oběživo v ekonomice meziročně o 13 %. Teď zpomaluje rychlost oběhu peněz a roční míra růstu činí již pouze 1,5 %. Zcela obráceně je tomu u vkladů s dohodnutou dobou splatnosti do dvou let, které nabízejí menší znehodnocení peněz než oběživo nebo běžné bankovní vklady a nyní u nich roční míra růstu dosahuje skoro neuvěřitelných 260 %.

Na výše uvedených datech je možné pozorovat změnu chování ekonomických subjektů, jež zpomalují rychlost oběhu peněz, nenechávají si je připravené v hotovosti nebo na účtech pro případ nahodilé spotřeby, ale své finance směřují do spořících instrumentů nabízející alespoň trochu přitažlivější úrok díky zvyšování sazeb Českou národní bankou.