zpět

OSVČ čeká v příštím roce skokové zvýšení paušální daně

11.10.2023

Paušální daň se v České republice těší vysoké oblíbenosti. Momentálně takto své daňové povinnosti řeší až 80 tisíc osob samostatně výdělečně činných. Kvůli změnám v sociálním pojištění se ale OSVČ musí připravit na to, že výše paušální daně od ledna 2024 citelně stoupne. V prvním pásmu půjde o 7 498 korun za měsíc.

Se změnami počítá konsolidační balíček vlády Petra Fialy, který aktuálně prochází legislativním kolečkem. Nic však nenasvědčuje tomu, že by jeho současná podoba neměla být přijata. I proto je zvýšení paušální daně od příštího roku téměř samozřejmostí a dočkají se ho i živnostníci, kteří spadají do zbývajících dvou pásem.

Paušální daň se v České republice řadí mezi velmi oblíbené nástroje, které OSVČ ulehčují administrativu a mnohdy šetří i peníze. Už od počátku roku 2021 mají OSVČ možnost díky jednomu formuláři a platbě splnit všechny tři důležité povinnosti, odvod zdravotního pojištění, sociálního pojištění i platbu daně z příjmu.

V letošním roce vyjde paušální daň na 6 208 korun měsíčně. V této platbě je v současné chvíli zahrnuto: zdravotní pojištění ve výši 2 722 Kč, pojistné na sociální zabezpečení ve výši 3 386 Kč a daň z příjmů v symbolické částce 100 Kč. Z toho plyne, že každá OSVČ v roce 2023 v prvním pásmu odvede celkově 74 496 korun.

Je důležité brát v potaz, že výše paušální daně se každoročně zvyšuje. Na její výši má totiž vliv i inflace, která je v České republice dlouhodobě velmi vysoká. I proto počítá Ministerstvo financí pro příští rok s jejím navýšením a vypadá to, že tentokrát bude tento růst obzvláště skokový. Paušální daň totiž každou OSVČ v prvním pásmu od ledna roku 2024 vyjde na 7 498 korun, což je meziroční navýšení o 1 290 korun.

Příčina skokového nárůstu paušální daně pramení v zásadních změnách odvodů na sociální pojištění. Podnikatelé, kteří mají příjmy nízké, budou v příštím roce platit mnohem vyšší minimální zálohy, a to i přesto, že se k paušální dani nepřihlásí.

Paušální daň je v České republice oblíbeným nástrojem. V roce 2021 se k ní přihlásilo více než 70 tisíc lidí, v tom letošním je to už více než 80 tisíc. Podle odhadů navíc okruh těchto osob bude v dalších letech i nadále stoupat. Důvodem mimo jiné je, že řada OSVČ stále nepoznala výhody paušální daně. Správce daně totiž odhaduje, že okruh osob, které výhody paušální daně mohou využívat, přesahuje hranici 120 tisíc.

Pokud o OSVČ o paušální dani uvažuje, má možnost se na finanční úřad přihlásit už nyní. Lhůta pro připojení končí 10. ledna 2024. Učinit tak každý může online nebo osobně na každém finančním úřadu. Výhodou mimo jiné je, že není třeba kontaktovat Českou správu sociálního zabezpečení ani zdravotní pojišťovnu. Systém je totiž nastaven tak, že všechny subjekty si tuto informaci mezi sebou samy předají.

K paušální dani se může přihlásit každá osoba samostatně výdělečně činná, která není plátcem daně z přidané hodnoty a není vedena jako subjekt v insolvenčním řízení. Zároveň ale platí, že roční příjem z oblasti podnikání osoby samostatně činné nesmí přesáhnout hranici dvou milionů korun.