zpět

Osobnost týdne: Petr Novák, firma PROFIREVIT s.r.o.

Naší osobností týdne je Petr Novák, jeden ze čtyř parťáků a zakladatelů společnosti PROFIREVIT s.r.o. Hlavní náplní společnosti je projekční činnost pozemních staveb. Specializují se zejména na projekty v oblasti „revitalizace panelových a bytových domů“, prodloužení životnosti jednotlivých konstrukcí a preferují komplexní řešení s důrazem na snížení energetické náročnosti objektů, což má pozitivní vliv také na životní prostřední. Dlouholetá praxe v oblasti revitalizace bytového fondu z nich udělala specialisty v oboru.

Jak začalo podnikání Petra Nováka s partou kamarádů a co bylo v poslední době v jejich oboru pozitivním překvapením? Jaký je jeho pohled na oblast Green dealu a kde spatřuje největší výhody českých firem? A co říká na úpravu dotačního titulu Nová zelená úsporám? Bude program zvýhodňovat sociálně slabší rodiny?

Projekce rodinných, bytových domů a revitalizace bytového fondu zajišťují formou vlastních projektantů-zaměstnanců, nikoliv zajištěním služeb u dalšího subjektu. V oblasti energetiky spolupracují s lety prověřeným partnerem – autorizovaným energetikem.

Jaké byly vaše začátky v podnikání?

Společnost PROFIREVIT s.r.o. jsme zakládali v září roku 2010. Pracovali jsme v oboru již dříve, jako zaměstnanci jiné firmy, kde jsme vytvořili velmi dobře fungující tým, poznali se i po lidské stránce a vytvořili si vzájemné přátelské vazby i mimo kancelář. Po několika letech jsme dospěli k rozhodnutí, že to, co děláme chceme dělat ještě lépe a efektivněji, což často naráží na představy majitelů, jejich ekonomické předpoklady či nekončící a mnohdy nereálné vize.

A tak začalo „vlastní podnikání“... Pokud společnost vlastníte a zároveň v ní pracujete, je postaráno o tu nejvyšší motivaci pro vytvoření kvalitní firmy s dlouhodobou stabilitou.

Svým zákazníkům v současnosti nabízíme kompletní rozsah služeb, který je provede od studie až po kolaudaci stavby. Nabízíme odborné posudky stavebních objektů, studie dotačních titulů, energetické posouzení, průkazy energetické náročnosti budovy, stavební dozor, financování, vyřízení dotačních titulů (zejména pak z programu Nová zelená úsporám). Vyjma vlastní realizace jsme tedy „k ruce“ i na straně objednavatele při přípravě plánovaných staveb a jejich rekonstrukcí.

„Privátní klientele‘‘ nabízíme zpracování individuálních projektů ve stavebnictví, připravených na míru jejich potřebám a představám, kde důležitou roli hraje komunikace a osobní přístup mezi projektantem a zákazníkem. Máme rádi nízkoenergetické stavebnictví a pasivní domy s velmi nízkou energetickou náročností. Věříme, že naše služby jsou na vysoké úrovni za cenově dostupných podmínek.

Co byste v dnešní době doporučili těm, kteří si chtějí také splnit své podnikatelské sny?

Začátky podnikání byly zahaleny nejistotou, zda se podaří „rychle“ naplnit plánované předpoklady. Finanční rezerva nebyla vysoká a množství zasmluvněných projektů bylo pouze na několik málo měsíců. S počáteční nejistotou se ale na startu musí vyrovnat většina podnikatelů.

Určitě nebudeme nikoho zrazovat od podnikání. Jít si za svým snem je důležité. Obzvlášť v této uspěchané době, kdy nikdo nemá na nic čas je ale nutné, umět se „zastavit“ a s nadhledem zvážit své možnosti, schopnosti, zbytečně neriskovat a snažit se vyhnout nejistým investicím nebo vyšší míře zadlužení. I v podnikání je potřeba být trpělivý.

Dělá vaše firma nějaké kroky proto, aby rok 2023 zvládla bez dopadů recese?

Nic konkrétního. Každý rok musíte být připraveni na to, že přijde nějaký propad v zakázkách, zdravotní komplikace anebo cokoli, co nejde vždy úplně předpokládat. Takže je dobré mít pro tyto situace připravenou finanční rezervu, která pomůže v těchto nečekaných situacích. Pevně doufáme, že rok 2023 nebude výrazně jiný než ty předchozí i v tak specifickém oboru jakým stavebnictví je. Každý rok přinese něco nového, zajímavého, překvapivého s řadou výzev, se kterými je potřeba se vyrovnat.

Jak pracujete s mladými lidmi, kteří začínají svou kariéru ve vaší firmě? Přeci jen, generace dnešních mladých 20+ let je velmi specifická.

Ano specifická je, ale zřejmě to působí i opačně, ptali jste se jich? : )

Věnujeme čas výběru. Když v zaměstnanci – novém kolegovi nevidíme zájem o profesi a chuť se i nadále učit a zlepšovat, nemá v našem týmu místo.

Jaký je váš osobní názor na přijetí eura? Měla by ho ČR přijmout?

Nemáme na toto téma jednoznačný názor a v oblasti našeho podnikání není důležité se tímto tématem nyní zabývat. Nejde o problematiku, která by pro nás byla v budoucnu omezující.

Jak se díváte na oblast Green dealu v kontextu světové dění, ČR a vaší společnosti?

Není pochyb, že je potřeba se intenzivně věnovat ochraně naší planety a snažit se zmírnit dopady mající zásadní vliv na změnu klimatu. Myšlenka „zelené dohody pro Evropu“ je tedy dobrá, ale nemělo by docházet k situacím, nebo unáhleným rozhodnutím, která mají negativní dopad na trh jako takový i na život lidí samotných.

Pokud se navíc k tomuto „někdy trochu zběsilému úprku za zeleným cílem“ nepřidá zbylá část průmyslových světových velmocí, ztrácí tento těžký boj smysl a logiku. Jistě, každý musí začít u sebe, ale pokud nedokážeme svým chováním pozitivně ovlivnit své okolí, ke globální změně nikdy nedojde. Složité téma pro takto omezený prostor. Pro nás je důležité (a je to i příjemnou odměnou), že naše práce někdy i výrazně snižuje energetickou náročnost stávajících objektů a má tak pozitivní vliv na životní prostřední. O ušetřených financích našich investorů za dnes tak vysoké a mnohdy „uměle vytvořené“ ceny energií ani nemluvě.

Kde spatřujete největší výhody českých firem? V čem za zbytkem světa pokulháváme a co je naopak naší rozdílovou kvalitou?

Myslíme, že jsme silní v segmentu tradičních firem zejména rodinného typu. Dokážeme mít dobré nápady, smysl pro detail a v tom co umíme a čemu věříme být doopravdy dobří a neztratit se ani v tak velké konkurenci. Chybí nám možná trocha toho „zdravého sebevědomí a někdy i potřebných ostrých loktů“.

Jaká země je pro vás nejdůležitějším obchodním partnerem a jaké máte nyní v hledáčku pro expanzi?

Jsme malá společnost rodinného charakteru působící převážně na českém trhu. V nadcházejících letech neplánujeme expanzi do zahraničí. Sice jsme v minulosti dělali nějaké zakázky na Slovensku nebo pro české firmy pracující v zahraničí, ale jedná se v celkovém objemu práce pouze o jednotky procent.

Co vás v poslední době ve vašem podnikání pozitivně překvapilo?

Pozitivně vnímáme úpravu dotačního titulu Nová zelená úsporám, který bude opět od září přijímat žádosti a již jsou známy podmínky pro jejich podání. Významně se navyšuje výše podpory v kategorii Optimal (dříve komplex) čímž je zvýšena motivace investora hledat komplexní řešení vedoucí k významnějším energetickým úsporám stávajících staveb. Navíc je přislíbeno vyplácet dotaci zálohově před samotnou realizací, což povede k lepší finanční dostupnosti některých projektů (doteď musel být celý projekt realizován + uhrazen a až poté s odstupem několika měsíců byla vyplacena částka dotace). Program navíc zvýhodňuje sociálně slabší rodiny nebo starobní důchodce, takže se stává dostupnější pro širší veřejnost.

Když potřebujete dobít „baterky“, najít novou inspiraci nebo se jen zrelaxovat a pobavit, jaký je váš recept?

Každý z nás čtyř to máme jiné, někdo preferuje sport, jiný relax s rodinou anebo sklenku dobrého červeného. Ale jelikož převážnou část trávíme v kanceláři, a jde o sedavé zaměstnání, funguje u mě např. rychlý přesun do přírody ideálně na kole, do terénu a trochu „vyčistit hlavu“. Pokud ani to nepomáhá, tak odjet na pár dní do hor, to funguje vždy…