zpět

Osobnost týdne: Aleš Křemen, Woodcomp Propellers s.r.o.

Společnost Woodcomp Propellers s.r.o. sídlí v České republice, v obci Odolena Voda, přibližně 15 minut jízdy autem po dálnici od severního okraje Prahy a 20 minut jízdy od letiště Václava Havla. Jejím jediným vlastníkem a zároveň jednatelem je Aleš Křemen.

Společnost prošla za 30 let vývoje proměnou od firmy jednoho muže v igelitovém přístřešku v moderně vybavený podnik, který disponuje potřebným technickým a personálním vybavením pro vývoj a výrobu leteckých vrtulí. Je držitelem odpovídajících oprávnění udělených národními leteckými úřady i Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví EASA. Má rozvětvenou celosvětovou síť smluvních servisních a distribučních středisek, spolupracuje s finalisty letadel na jejich vývojových programech a stále se aktivněji zapojuje i do programů výzkumu a vývoje podporovaných jak českou vládou, tak Evropskou unií.

Woodcomp Propellers s.r.o. v současné době aktivně produkuje zbrojní systémy. Nejmodernější vojenské drony jsou vybaveny vrtulemi společnosti Woodcomp.

Dosud veškeré dosažené výsledky společnosti jsou založeny na vysokém osobním zaujetí a odborném nasazení jejích zaměstnanců a externích spolupracovníků.
Společnost si zachovává individuální přístup k jednotlivcům a nabízí jim odpovídající podmínky práce. Jen tak bylo možno dosáhnout současného stavu společnosti a jejího postavení na světovém trhu.

Jaké byly vaše začátky v podnikání a co byste v dnešní době doporučili těm, kteří si chtějí také splnit své podnikatelské sny?

Základy společnosti Woodcomp Propellers s.r.o. byly položeny v roce 1989, kdy začal podnikat její současný jediný majitel Aleš Křemen. Nejprve vyráběl dřevěné vrtule určené pouze pro vlastní potřebu, ale brzy o ně zaznamenal zájem z okruhu přátel i širší veřejnosti. Z výroby vrtulí se postupně stal jeho hlavní předmět podnikatelské činnosti a začal přijímat první zaměstnance. V té době prodával vrtule pod značkou Křemen.

V průběhu devadesátých let dvacátého století prodělalo sportovní letectví skutečnou technickou revoluci. S nástupem nových spolehlivých pístových motorů o výkonu do 100 HP a kompozitních materiálů v konstrukci draku se stala ultralehká letadla velmi dostupným prostředkem zábavy a sportu pro širokou veřejnost. Ruku v ruce s tím stoupaly požadavky uživatelů jak na spolehlivost, tak i technologický pokrok a uživatelský komfort této kategorie letadel.

Po roce 2000 již byly vrtule Křemen jednou ze světově nejrozšířenějších značek ve své výkonové třídě a firma dále rostla. Aleš Křemen začal prodávat vrtule pod novou obchodní značkou Woodcomp, která symbolizuje dřevěné, dřevokompozitní, celokompozitní a hliníkové konstrukce nově vyvíjených a vyráběných typů vrtulí.

Technický pokrok ve všech kategoriích malých sportovních letadel si vynutil rychlé pokračování vývoje vrtulí nejen po materiálové a technologické stránce, ale i po konstrukční. S nárůstem výkonů malých letadel brzy přestaly stačit dvoulisté vrtule s pevným úhlem nastavení i vícelisté, na zemi a za letu seřiditelné vrtule. Společnost se posunula do oblasti civilního letectví a stala se významným dodavatelem vrtulí pro letouny do 5.700 kg.

Co poradit začínajícím podnikatelům?

Je to vše o vůli, pracovitosti, trpělivosti a v kategorii letectví i o osobní odvaze. Každý podnikatelský úspěch ve výrobních sférách je přímo úměrný vynaloženému úsilí. Jestliže chce podnikatel rychle zbohatnout, neměl by se vydávat cestou výrobní produkce, ale spíš se věnovat obchodování. Prorazit na současném světovém trhu s kvalitním výrobkem je dlouhodobá a náročná záležitost.

Jak na vás dopadá inflace, se kterou se Česká republika momentálně potýká?

Negativně působí samozřejmě snížení reálné hodnoty peněz a dalších peněžních aktiv. Významně nás ovlivňuje nejistota ohledně budoucího vývoje cen energií a hlavně materiálů. Vysoká inflace může vést k situaci, kdy se některé materiály stanou na trhu nedostupnými.

Vztahy s obchodními partnery jsou pro byznys klíčové. Každá firma má svůj způsob, jak se je snaží udržet a podpořit. Jak k této věci přistupuje vaše firma?

Letectví je velmi specifický byznys. Jestliže dnes náš výrobek v provozu selže, což může mít i fatální následky, zítra se o případu dozví většina leteckých firem a uživatelů a my jsme jako dodavatelé skončili. Tím chci říci, že letečtí výrobci a uživatelé jsou velmi malý rybníček a obchodní kontakty jsou založeny především na osobních vztazích a zkušenostech. Nikdo si na letoun nenamontuje vrtuli, o které má pochybnosti, jestli mu za letu neupadne vrtulový list a on skončí s velkým štěstím pouze na poli.

Je nutné si uvědomit, že letecká pravidla jsou nastavena tak, že když dojde k nehodě, která je zapříčiněna vadným výrobkem, v našem případě nekvalitní vrtulí, jsme povinni okamžitě zastavit provoz po celém světě u letadel, která náš výrobek používají. Pro představu – nyní mám v provozu okolo 15 tisíc vrtulí a jejich stažení z provozu by pro nás bylo likvidační. Rovněž by vznikl problém pro výrobce letadla, protože na letouny, které jsou certifikované s naší vrtulí, nemůže výrobce letounu jednoduše namontovat bez nové certifikace vrtuli jinou.

Vzhledem k dlouhodobé nízké nezaměstnanosti v ČR se firmy neustále potýkají s nedostatkem kvalitních lidí. Trh práce je vyčerpaný, co děláte, abyste získali kvalitní nové kolegy, a udrželi spolehlivé stávající zaměstnance?

Mám padesát zaměstnanců, takže tento problém řeším neustále. Definice o vyčerpaném trhu práce považuji za ohranou písničku. Například se otevřel obrovský trh s lidmi z Ukrajiny. Jsou to lidé, kteří se chtějí učit a chtějí pracovat, což je oproti naší rozmazlené společnosti velký benefit. Ale i na českém trhu se situace zlepšuje, myslím, že již zase začíná platit, že dobré řemeslo má zlaté dno. Sázím na mladou generaci, spolupracuji se strojními středními školami, kde přednáším, na školách dělám nábory. Organizuji také exkurze v našich provozech, snažím se studenty zaujmout a podporovat je při výběru jejich budoucího zaměstnání.

Kde spatřujete největší výhody českých firem? V čem za zbytkem světa pokulháváme a co je naopak naší rozdílovou kvalitou?

Z mého pohledu mohu mluvit o výhodách malého, nebo středního podniku a v mém případě také rodinné firmy, která na rozdíl od velkých gigantů není závislá například na politických rozhodnutích. Malé a střední firmy jsou základem tržní ekonomiky a jsou důležitou součástí české ekonomiky. Vládnoucí garnitura by toto měla mít vždy na paměti.

Jsem jediným majitelem firmy a za každé své rozhodnutí, které udělám, musím nést odpovědnost nejenom vůči mé firmě a mým zaměstnancům, ale především vůči sobě. Každý úspěch firmy je můj osobní úspěch a každý neúspěch má osobní prohra, která určitě ovlivní i můj soukromý život. Není na koho se vymluvit, není na koho svést vinu. Být majitelem vlastní soukromé společnosti považuji za nejvyšší stupeň odpovědnosti a za záruku dosažení úspěchu a to nejenom v zisku, ale i třeba v dosažení dobrého jména společnosti, korektních vztahů se zaměstnanci apod.

Domnívám se, že za zbytkem světa již nepokulháváme. V období let 1948 – 1989 soukromé podnikání prakticky neexistovalo a české firmy se po roce 1989 dokázali velmi rychle etablovat na světové trhy. To o ledasčem vypovídá. Moje společnost Woodcomp Propellers s.r.o. využila a stále využívá řadu dotačních programů EU. Dotační programy mou společnost významně technicky posunuly a umožnily mi dostat se na konkurenčně schopnou úroveň.

Když potřebujete dobít „baterky“, najít novou inspiraci nebo se jen zrelaxovat a pobavit, jaký je váš recept?

V mém případě jsou to koníčky, kterým se již mohu stále více věnovat. Ať je to samotná práce, nebo létání, které úzce souvisí s vrtulemi, nebo například rekonstrukce starých památek. Zajímá mne toho opravdu hodně, nikdy se nenudím a recept na to nemám, je to od boha.

Co by každý člověk měl podle vás alespoň jednou za život udělat? (Jakou knihu si určitě přečíst, jaké místo na světě navštívit, co zajímavého prožít?)

To je nesmírně široké téma, na které nelze dát jednoduchou odpověď. Je mi 62 let a zatím není čas na bilancování, svůj věk nepovažuji za milník a stále mám spoustu plánů, které bych chtěl realizovat a nové věci které bych chtěl poznat. Důležité je, aby nás život bavil, abychom našli svůj smysl života. Je třeba přijmout, že neexistují jistoty a jedinou jistotu máme v sobě. Nechme se nadále překvapovat každým novým barevným dnem a hledejme třeba i drobná pozitiva ve věcech kolem nás.

A co by měl každý člověk za život udělat?

To závisí na tom, co si přeje. Pokud chce získat něco, co nemá, musí udělat něco, co z pravidla nikdy neudělal. Pokud chce být šťastný, musí dělat to, co jej šťastným učiní. Pokud chce změnu, musí se rozloučit se stereotypem. A pokud chce žít život svých snů, měl by začít pracovat. Stojí to za to.