zpět

Osobnost týdne: Pavel Diviš, SSE Explo Česká republika s.r.o.

Pavel Diviš je zkušený výkonný manažer s prokazatelnou praxí v chemickém průmyslu. Vystudoval fakultu chemicko-technologickou na Univerzitě v Pardubicích a od roku 2020 je generálním ředitelem společnosti SSE Explo Česká republika s.r.o. Odborník v oblasti vyjednávání, strategického plánování, řízení prodeje a provozu nám odpověděl na naše otázky týkající se inflace a plánů pro další rozvoj firmy v oblasti využívání výbušnin v tomto nevyzpytatelném období.

Společnost SSE Explo Česká republika s.r.o. se orientuje na poskytování služeb v oblasti používání výbušnin s možností využití osvědčených technologií a postupů se zázemím nadnárodní skupiny. Naše služby jsou využívány při povrchovém dobývání hornin a zemních prací po celé České republice. Pomáháme i při ražbě tunelů a stavbách přehrad. Při naší práci využíváme nejmodernějších zeměměřičských metod a nejmodernějšího software a hardware pro zpracování projektů pro trhací a vrtací práce. Svoje pobočky má společnost rozmístěné po celé České republice tak, aby mohla nabídnout službu co možná nejširšímu okruhu zákazníků. 

Společnost byla založena v roce 2005 a do dnešní doby prošla několika transformačními pochody. Své úspěchy staví hlavně na vědomostech a dovednostech svých pracovníků, které si pečlivě vybírá a vychovává. Samozřejmostí je perfektní kvalita, kterou již jenom k povaze používaných materiálů (výbušniny) společnost garantuje.

Jakým způsobem se vaše firma vypořádává s růstem cen a jak aktuální inflace ovlivňuje váš business?

Růst cen má pro nás samozřejmě ekonomicky negativní dopady. Pracujeme v odvětví, kde používáme materiály, které svou bází vychází ze zemního plynu, jehož cena prochází v posledním pololetí nebývalým turbulentním obdobím. Ceny základních materiálů se v některých případech zvedly i o stovky procent.

Museli jsme přistoupit ke zdražování našich služeb. Jelikož si ale našich zákazníků vážíme, zdražování je pouze v míře, která ani nepokryje navýšené náklady. Část zvýšených nákladů se proto snažíme pokrýt zlepšováním efektivity naší práce, na kterém permanentně pracujeme.

Co vás v poslední době ve vašem podnikání pozitivně překvapilo?

Velice pozitivně hodnotím přístup většiny našich zákazníků, kteří po každoročních cenových, velmi tvrdých vyjednávání přistoupili v dnešní „zvláštní“ době k velice korektnímu a férovému jednávání ve spojení s extrémním nárůstem některých surovin, paliv a energií. Tohoto přístupu si velice vážím. Snažíme se společně hledat cestu, jak toto období překlenout bez výrazných ztrát.

Jaké máte vize a plány pro rozvoj vaší společnosti?

Nejdůležitějším plánem do dalšího období je vzdělávání a výchova nových zaměstnanců. Dnešní školství prakticky negeneruje pracovní sílu v technických oborech, která by odpovídala požadavkům naší společnosti. Proto se na tento segment zaměřujeme.

Máte nějaký vzkaz ostatním podnikatelům v ČR? (motto)

Snažte si vychovat a vzdělat svoje budoucí kvalitní zaměstnance sami. Dá se tím předejít velkým nákladům spočívajících v permanentních náborech a fluktuaci zaměstnanců.

Máte ve firmě/práci nějaký rituál? 

Musím se přiznat, že ne. Ale budu o tom přemýšlet.