zpět

Okolnosti predikce eura za 26 korun

12.9.2022

Prognóza ČNB stanoví kurz koruny v polovině roku 2023 na 26 EURCZK. Oslabení neodvrátí ani vyšší úrokové míry, než které jsou běžné ve velkých ekonomikách. Rozdíl v sazbách se zmenšuje a kapitál tak směřuje do jistějších světových měn. Koruna může oslabit ještě mnohem více než tuší předpověď. Devizové intervence pouze vyhlazují postupné oslabování domácí měny. Slabá koruna prodražuje dovoz, ale podporuje české vývozce.

Týden po posledním měnověpolitickém jednání bankovní rady České národní banky byla schválena a vydána široká prognóza makroekonomických indikátorů. Zajímavým bodem predikce je odhad pohybu kurzu koruny vůči euru. Jedná se o měnu hlavních obchodních partnerů České republiky.

Česká koruna je stále považována za rizikovou měnu nestálého východního sektoru. V období hospodářských nejistot a propadů je česká koruna mezi prvními vyprodávanými aktivy a v portfoliích investorů je nahrazována méně rizikovými měnami s nižší volatilitou. Nebýt devizových intervencí České národní banky a znatelně vyšších úroků než jsou nastaveny třeba v eurozóně nebo ve Spojených státech, tak by byla koruna daleko slabší, než je dnes. Vyšší úroky, slibující větší výnos, totiž přitahují zahraniční kapitál. Pro vložení financí do nejrychleji se zadlužující země v EU musí být ale kapitál otevřený riziku.

Domácí měna je slabá hlavně kvůli velkému obchodnímu deficitu. Ten je zapříčiněn vysokými cenami importovaných energetických surovin. Schodek zahraničního obchodu činil v červenci 22,8 miliard korun a byl pouze jedním měsícem z mnoha, které byly a budou v mínusu.

Diference mezi úroky u nás a v důvěryhodnějších ekonomikách západu se bude snižovat. Už minulý týden přistoupila Evropská centrální banka k zásadnímu zvýšení úrokových sazeb. Došlo k nárůstu o 75 bazických bodů na 1,25 %. To je v případě jindy velmi opatrné měnové politiky ECB velký krok. ČNB již s tempem zvyšování sazeb přestává, zároveň chce v optimálním případě odeznívání silných zahraničních cenových tlaků začít mírně snižovat úrokové sazby od počátku příštího roku.

V těchto dnech se obchoduje euro za 24,50 až 24,55 korun. Letní prognóza ČNB stanoví kurz pro přibližně polovinu příštího roku na 26 EURCZK s nedokonalou pravděpodobností. Nepočítá například s úplným ukončením dodávek plynu z Ruska do Evropy. Hodnota koruny tak může být ještě mnohem menší, než jakou ji předvídá prognóza.

Slabší koruna může být prospěšná pro české vývozce, kteří nabízí pracovní místa v Česku a vydělávají hlavně v Německu a v dalších blízkých zemích používajících euro. Tyto podniky pak vydělaná eura vymění při slabší koruně za více domácí měny. Budou tak mít lepší hospodářské výsledky, budou chtít zaměstnávat více osob a obecně bude podporována domácí ekonomika a produkce. Oslabená koruna tak sice dále prodražuje dovoz, ale podporuje české exportéry.

Slábnoucí koruna je vlastně depreciace měny v aktuálním režimu špinavého floatingu. Depreciace je zapříčiněna vyšší nabídkou koruny na trhu. Tento stav trvá pouze do chvíle, kdy měnový kurz začne být výhodný pro české podniky vyvážející do zahraničí, které korunu naopak poptávají a přes kurzový vyrovnávací mechanismus se měna opět dostane k apreciaci.

ČNB však zároveň předpovídá a směřuje korunu k 26 EURCZK a zároveň intervenuje na její podporu. Mírně nebezpečné to může být kvůli spekulantům, kteří mohou tlačit na prolomení jistých bariér daných centrální bankou. ČNB chrání korunu v době, kdy existují vnější inflační faktory a nechtějí růst cen podporovat ještě slabším kurzem, tudíž větším množstvím korun v oběhu, po kterých není poptávka. Hlavní měnová instituce dává za cíl intervence omezit, jakmile odezní exogenní příčiny. Na druhé straně mohou být oslabující tlaky na korunu tak vysoké, že centrální banka bude stále dražšími zásahy postupně usměrňovat kurz ke slabším hodnotám, aby se tam nedostal sám moc rychle a náhle. Důležitá jsou kurzová očekávání, kdy se pro případ výkyvů kurzu obchodník zajišťuje. Pro budoucí vyrovnání jsou sjednávány aktuální tržní kurzy.