zpět

Od španělských conquistadorů až k TikToku: Dabloons jako imaginární měna

10.7.2023

TikTok, jakožto jedna z nejrychleji rostoucích sociálních sítí, je původcem mnoha trendů. Jedním z nich je i vznik zcela imaginární měny dabloons (též doubloons).

Nejdříve se podívejme na historickou souvislost a co vlastně vedlo ke vzniku této imaginární měny na TikToku. Doubloons (česky můžeme volně přeložit jako dublony) bylo označení pro španělské mince. Ve Španělsku bylo jako platidlo používáno escudo a právě dublon byla jedna z mnoha mincí zde ražených. Od 17. století, kdy o nich nacházíme první zmínky byly dublony oficiálním platidlem až do 19. století. Razily se nejen ve Španělsku, ale také i v jeho koloniích v Mexiku a Peru. Jejich vyhotovení se pak stalo vzorem pro další evropské mince (například v Itálii, Francii nebo Německu) a jen pro zajímavost můžeme uvést fakt, že právě escudo (včetně dublonů) byly nejčastější kořistí tehdejších pirátů.

A jak se tedy oslím můstkem dostaneme k TikToku? Právě označení těchto mincí se stalo inspirací pro vytvoření imaginární měny na této sociální síti. TikTok je jedna z nejvíce rostoucích sociálních sítí a stala se tvůrcem více či méně kontroverzních trendů a virálních videí.

V roce 2021 se na Instagramu objevil virální obrázek kočky se zvednutou tlapkou a pod ním nápis „4 dabloons“. Obrázku se brzy chytily další uživatelé a rozšířily ho na další sociální sítě jako Reddit a pak i zmiňovaný TikTok.

Vytvoření této virtuální měny se stalo celosvětovým trendem a lidé rychle propadli hromadění dabloons. Ačkoliv nemají v reálném světě hodnotu, na sociálních sítích uživatelé sledují své výdělky. Pro získání měny bylo zapotřebí narazit na obchodníky s dabloons. Kromě role obchodníků zde jsou i travellers (uživatelé dabloons) a celý princip této měny byl založen na důvěře mezi uživateli platformy. Postupem času se však začali objevovat obchodníci, kteří nabízeli nepřiměřené množství dabloons, což vedlo ke ztrátě jejich hodnoty a tzv. „dabloon inflaci“. Následovalo zavedení pravidel pro získání maximálně 100 dabloons za video a vytvoření dabloon FBI a poté i speciálních rad, které regulovaly trh s touto měnou. Mnozí uživatelé se pak dostali do fáze, kdy k počítání této měny museli mít excelové tabulky nebo mobilní aplikaci Dabloon Tracker či Dabloon Counter.

Tohoto trendu se brzy chytily i známé firmy jako Ikea, Toys R Us nebo Netflix a začaly svým sledujícím poskytovat za shlédnutí jejich videí právě zmiňované dabloons.

I když celá dabloonská ekonomika dosáhla značné složitosti nelze jí zapřít i pozitivní efekty. Generace Z a mileniálové, kteří tuto síť primárně používají mohou díky dabloons ovlivnit tuto imaginární ekonomiku. Dle webu NY Times je jejich účast na tomto trendu příjemným odpočinkem od stresujícího světa skutečných peněz.

Ať už jste o trendu této imaginární měny slyšely nebo ne, jedná se určitě o zajímavý pokus o fungování jakési imaginární ekonomiky. Zajímavostí je, že právě podle této imaginární měny byla později pojmenována i kryptoměna. Dle posledních údajů pak mají videa na TikToku s hashtagem dabloons přes 1,2 miliardy shlédnutí.

redaktorka: Elena Salfická

Vystudovala obor Ekonomika a management na Univerzitě Pardubice. Zajímá se o investování a zahraniční politiku. Kromě publikací textů na edevizy.cz působí i jako produktový editor.