zpět

Od Alžběty ke Karlovi: emise nových bankovek a mincí ve Spojeném království

12.7.2023

V loňském roce 8.září zasáhla celý svět smrt královny Alžběty II. Nyní se Bank of England chystá na emisi nových bankovek a mincí s portrétem aktuálního panovníka Karla III.

Bank of England provádí emisi bankovek již od roku 1694. Původně byly ručně malované, avšak později byly nahrazeny tištěnými. Monopol na jejich vydávání pak získala až v roce 1844, i tak se však musela často potýkat s padělky vyráběnými soukromými firmami. Největší rozmach měla padělaná měna za 2. světové války kvůli výrobě v Německu, které se tímto krokem snažilo destabilizovat anglickou ekonomiku.

Tradice, kdy je na bankovkách vyobrazen současný monarcha začala teprve v roce 1960 a král Karel III. je tedy druhým panovníkem zobrazeným na nich. Vyrábět se začnou bankovky v hodnotě 5, 10, 20 a 50 liber, kde bude zobrazena podobizna krále Karla III. Bankovky však nemají nahradit staré s portrétem královny Alžběty II., ale obyvatelé budou moci používat oboje. K tomuto kroku se banka rozhodla v rámci environmentálního dopadu výroby nových bankovek tištěných místo papíru na speciální polymer.

Tyto nové bankovky patří do řady G, která byla uvedena na trh v roce 2016. Zároveň se jednalo o první řadu tištěnou na polymer. Ten byl zvolen pro větší bezpečnost, pevnost a čistotu. Před první emisí byl polymer zkoumán a podroben řadě chemických testů, aby bylo potvrzeno, že budou pevnější a odolnější.

A jak je u těchto bankovek zaručena bezpečnost? Hlavními prvky je, dle Bank of England, hologram měnící se s úhlem naklonění každé bankovky a dále vrstva ze stříbrné fólie, která obsahuje 3D obrázek korunovační koruny, samozřejmostí je také použití vodoznaku. Celá výroba je pak rozdělena do několika kroků, které zaručují kontinuitu procesu. Prvotním krokem je samotný tisk bankovek, následovaný aplikací bezpečnostních prvků, číslováním a závěrečným rozřezáváním jednotlivých kusů.

Zajímalo vás někdy, jak jsou vlastně nové bankovky dostávány do oběhu? Bank of England spoléhá na čtyři základní členy distribučního schématu, jedná se o National Westminster Bank, Post Office, Vaultex UK a G4S Cash Solutions. Přes tyto instituce jsou nové bankovky dodávány zákazníkům a postupně se tak začleňují do oběhu.

Důležité je také zmínit fakt, že bankovky s podobiznou britského panovníka jsou používány i v dalších zemích, zejména těch, které jsou členy Commonwealthu. Například v Austrálii jsou používány pětidolarové bankovky s portrétem královny Alžběty II. Po její smrti se Reserve Bank of Australia rozhodla pro to, že její portrét na těchto bankovkách nahradí návrhem, který bude obsahovat prvky zobrazující domorodou kulturu a historii. Toto prohlášení opět vzbudilo debatu o budoucnosti Austrálie v rámci monarchie a jejím členství v Commonwealthu.

Návrhy bankovek s podobiznou krále Karla III. byly zveřejněny již v prosinci 2022, první bankovky však do výroby šly až před měsícem a oficiálně by se měly do oběhu dostat v polovině roku 2024. I přes to, že většina plateb již probíhá v digitálním světě, hotovost je pro mnoho lidí stále velmi důležitou a pro mnoho lidí mají i sentimentální hodnotu.

redaktorka: Elena Salfická

Vystudovala obor Ekonomika a management na Univerzitě Pardubice. Zajímá se o investování a zahraniční politiku. Kromě publikací textů na edevizy.cz působí i jako produktový editor.