zpět

Obchodní bilance v USA s rostoucím deficitem

6.12.2022

Deficit obchodní výměny USA se opět zvýšil. Hodnota vývozu poklesla na 256,6 mld. USD a dovozu vzrostla na 334,8 mld. USD.

Záporné saldo obchodní bilance USA se v říjnu zvětšilo. Dnes ohlášený výsledek -78,2 mld. USD je nejhorší za poslední čtyři měsíce. Počítalo se sice s deficitem 80 mld. USD, ale ani tak nemůžeme dnešní výsledek označit za dobrý, protože deficit obchodní výměny USA se postupně zvětšuje od začátku roku 2020.

Vývoz s hodnotou 256,6 mld. USD poklesl o 0,7 %, když se na jeho snížení podílel především menší vývoz zemního plynu a produktů z ropy. Dovoz se zvýšil o 0,6 % na 334,8 mld. USD, když byl tažen především importem topných olejů a automobilů.