zpět

Obchod s Ukrajinou: jak se vyvíjel a co nás čeká dál

18.7.2023

Ukrajina si v posledních měsících prošla mnoha turbulentními změnami, které se promítly i do zahraničního obchodu s Českou republikou. Podívejme se tedy, jak se situace vyvíjela a co nás čeká dál.

Ukrajina si v roce 2014 a 2015 prošla kritickými lety, které vedly k poklesu její ekonomiky téměř o deset procent. Díky investicím a rostoucímu exportu se však podařilo navrátit k relativně stabilnímu hospodářskému růstu. Od této krize pak docházelo k růstu objemu obchodu mezi Českou republikou a Ukrajinou a karta se tedy obrátila.

Co se týče statistik, tak se obchod s Ukrajinou dle obratu drží okolo 20. místa. Důležitým milníkem byla implementace zóny volného obchodu (DCFTA), která byla součástí Asociační dohody s EU. Díky tomu došlo k většímu propojení obou trhů, snížení nebo úplnému zrušení cel (například u minerálů, chemických látek, hnojiv, výrobků ze dřeva či osobních automobilů) a byla zvýšena transparentnost u veřejných zakázek a usnadněn administrativní proces. Dalším přínosem bude i sjednocení pravidel a postupů pro zahraniční obchod.

Dovoz zboží z Ukrajiny v roce 2021 byl nejvíce zastoupen chemickými látkami, rudami, dřevem a výrobky z něj a motorovými vozidly. Vývoz byl v roce 2021 tvořen zejména počítači a elektronickými přístroji, motorovými vozidly, hygienickými potřebami, léčivy a elektrickými zařízeními. Tento rok byl také rekordní, co se týče dovozu zboží z Ukrajiny. Byla zde totiž zaznamenána dosud největší hodnota od rozpadu Sovětského svazu a to konkrétně 28,8 miliardy korun.

Rostoucí napětí mezi Ukrajinou a Ruskem se začalo projevovat již na konci roku 2021, kdy byl celý svět v očekávání vývoje této situace. V následujících měsících pak došlo k eskalaci celé situace, která se promítla i do obchodu s Českou republikou. V rámci dovozu zde začalo být větší zastoupení potravinářských výrobků, základních kovů a dřeva včetně výrobků z nich. Nárůst těchto položek pokračoval po celý rok 2022 a až s rokem 2023 lze pozorovat pomalé snižování dovozu těchto položek. V rámci vývozu se zastoupení jednotlivých položek příliš nezměnilo, ale ve druhém čtvrtletí však došlo k celkovému poklesu o skoro 3 mld. korun.

Ačkoliv český export na Ukrajinu v roce 2022 klesl o zhruba 10 %. V tomto roce zaznamenává opětovný nárůst a očekává se, že tomu tak bude i nadále. V porovnání roku 2021 a 2022 došlo k poklesu celkového obratu obchodu o zhruba 7 mld. korun.

Dle posledních zpráv mají i nadále české firmy velký zájem o obnovu Ukrajiny. Průzkum Svazu průmyslu a obchodu ukázal, že až 60 % podniků by se do poválečné rekonstrukce zapojilo.

V dubnu tohoto roku došlo k podepsání memoranda mezi agenturou CzechTrade a platformou NAZOVNI. To by mělo posílit hospodářskou spolupráci mezi zeměmi a posílit klíčové oblasti ve vzájemném obchodu. V červenci se pak podnikatelská delegace vydala do Lvova a Kyjeva, a to hlavně kvůli navázání nových obchodních partnerství a kontaktů důležitých pro obnovu ukrajinské ekonomiky a průmyslu. 

redaktorka: Elena Salfická

Vystudovala obor Ekonomika a management na Univerzitě Pardubice. Zajímá se o investování a zahraniční politiku. Kromě publikací textů na edevizy.cz působí i jako produktový editor.