zpět

Nezaměstnanost mírně vzrostla na 3,5 %

10.1.2022

Domácí prosincová nezaměstnanost vzrostla na 3,5 %. Naposledy šel podíl nezaměstnaných nahoru přesně před rokem.

A poslední měsíc roku 2021 je po dlouhé době v dílčích statistikách rekordní. Jen 56,9 % uchazečů, kterým byla ukončena evidence na ÚP, odešlo do zaměstnání, což je nejnižší podíl od prosince 2019. Vyřazeno z důvodu nesplnění některých požadavků ÚP bylo 21,9 %, což je naopak nejvíce za poslední dva roky.

Dopad vládních restrikcí a ukončování sezónních prací hraje více do karet mužům. Nezaměstnanost žen sice zpomaluje svůj růst, ale ne dost rychle. V posledních měsících se snižuje rozdíl mezi nezaměstnaností mužů a žen. U mužů se nezaměstnanost zvedla na 3,3 %, u žen na 3,7 %, takže rozdíl 0,4procentního bodu je nejnižší od letošního dubna. Podrobná analýza ukazuje, že touto dobou by rozdíl mezi oběma pohlavími měl blížit nule, nebo spíše být ve prospěch žen.

Zatím co počet volných pracovních míst mírně klesl na 343 148, po jedenácti měsících vzrostl počet uchazečů o práci na 258 173. Vyskočily také nově příchozí na úřady práce na 38 257 uchazečů.

Mírný nárůst nezaměstnanosti v posledním měsíci v roce nemůže kazit celkový obrázek dobré kondice domácího trhu práce. Ten se však může velmi rychle změnit. Dnešní vyšší číslo jde na vrub ukončování sezónních prací a neprodlužování některých pracovních úvazků na dobu určitou ke konci roku, což je běžný jev.

Pokud by však trend pokračoval, může to mít negativní dopad na důvěru spotřebitelů ve své budoucí příjmy, což má úzkou návaznost na jejich útraty. Na druhé straně by se v delším horizontu mohl snížit tlak na zaměstnavatele v oblasti růstu mezd.


Data nadále ukazují, že na trhu práce je tragický nedostatek pracovních sil. Volných míst je stále o téměř 85 tisíc více než nezaměstnaných. Uzavření ekonomiky v rámci covidových opatřeních vede k tomu, že se trh práce stává strnulým.