zpět

Nezaměstnanost klesla na 3,3 %, hrozby trvají

8.12.2021

Podle dnešních dat z MPSV listopadová nezaměstnanost klesla na 3,3 %.

Mezi ně patří zejména robustní rozdíl mezi klesajícím počtem uchazečů o zaměstnání, kterých bylo v listopadu 245 549, což je nejnižší hodnota od loňského března a stále vysokým počtem volných míst. Těch bylo 344 840. Teoretických volných míst, pro které není v ČR dostatek lidí je téměř 100 tisíc.

Počet volných pracovních míst v posledních dvou měsících začal klesat. Zatím lze těžko usuzovat, zda je to začátek trendu, ale přihlédneme-li k těžkostem domácí ekonomiky, je to logický závěr. Firmy nedokážou tvořit nová pracovní místa tak rychle.

Zajímavým číslem je počet jednostranně vyřazených lidí z ÚP. Těch bylo nejvíce od listopadu 2018 a sice 18,7 % všech, u kterých byla ukončena evidence, což představuje 7102 uchazečů. Důvody mohou být různé, avšak zejména se jedná o neplnění podmínek ÚP.

Nejnižší počet lidí bez práce v EU a fakt, že se lidé neobávají ztráty zaměstnání vytváří tlak na růst mezd, zaměstnavatelé jsou však v nezáviděníhodné situaci. Vzhledem k tomu, že budoucnost kondice domácí ekonomiky je nejasná, odchodům zaměstnanců se budou chtít přirozeně vyhnout. S prudkým růstem mezd v privátním sektoru počítat příliš nelze. Je ale možné, že se v některých oborech bude zvyšovat vázanost platů na hospodářské výsledky firmy.

V dalších měsících by měl počet nezaměstnaných mírně vzrůst vlivem ukončování úvazků na dobu určitou koncem roku. Do hry vstoupí také útlum sezónních prací. I když se nárůst nezaměstnanosti dá předpokládat, nejspíš se nebude jednat o nic dramatického a nemuseli bychom výrazně překročit hranici 4 %. Jakékoli další uzavření ekonomiky by znamenal citelný problém zejména pro sektor služeb.