zpět

Nezaměstnanost byla v červnu stále nízká. Přesto úřady na podpoře vyplatily 787 milionů

13.7.2023

Česká republika si už několik měsíců v řadě drží jednu z nejnižších nezaměstnaností v celé Evropské unii. V meziročním srovnání je sice o tři desetiny procenta vyšší, přesto jsou zveřejněné výsledky mimořádně příznivé. I přes nízkou míru nezaměstnanosti a vysoký počet volných pracovních míst ale úřady stále vyplácejí zhruba 70 tisícům osobám podporu v nezaměstnanosti.

Čerstvá data za letošní červen ukázala, že momentální míra nezaměstnanosti podle propočtů Úřadu práce ČR dosahuje úrovně 3,4 procenta. Podíl nezaměstnaných osob za červen podobně jako každý rok ovlivnily sezónní práce. Českou pracovní sílu totiž více poptávaly firmy z oblasti cestovního ruchu, pohostinství či v dalších typických sezónních službách. 

Úřad práce ČR ve svém měření pracuje s ukazatelem Podílu nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.

Z metodického pohledu Úřad práce ČR využívá jiný ukazatel registrované nezaměstnanosti v České republice oproti Českému statistickému úřadu. Ten pracuje s takzvanou Obecnou mírou nezaměstnanosti, která vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (pracuje s ní třeba i Eurostat). Obě tyto statistiky tak kvůli metodickým odlišnostem docházejí k jiným výsledným číslům. Podle dat Českého statistického úřadu byla míra nezaměstnanosti ještě o 1,1 procentního bodu nižší.

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl během června letošního roku naměřen, už tradičně, v Ústeckém kraji. Ukazatel tam dosáhl hodnoty 5,3 % a nejhůře si vedla města jako Most, Chomutov či krajské město Ústí nad Labem. O mnoho lépe na tom nebyl ani Moravskoslezský kraj, v jehož případě dosáhl podíl nezaměstnaných osob 4,7 procenta. V případě Moravskoslezského kraje si nejhůře vedla Karviná.

Nejlepší situace naopak panuje v Jihočeském kraji (2,4 procenta). Jen o jednu desetinu procentního bodu horší výsledek pak zaznamenal kraj Pardubický, Zlínský či Vysočina. Při pohledu do jednotlivých okresů byla nejnižší míra nezaměstnanosti podle metodiky Úřadu práce ČR naměřena v Pelhřimově a v okrese Praha-východ (shodně 1,25 procenta).

Na konci letošního roku nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím Úřadu práce České republiky celkem 286 690 volných pracovních míst. V meziročním srovnání to sice bylo o 32 718 osob méně, přesto ale tato suma zůstává stále velmi vysoká. Počet volných pracovních míst tak je stále vyšší, než počet uchazečů o zaměstnání (v červnu roku 2023 celkem 249 792 osob), což naznačuje, že trh práce je i v současné době stále přehřátý.

I přes vysoký počet volných pracovních míst však Úřad práce ČR stále vyplácí poměrně vysokou podporu v nezaměstnanosti. V letošním červnu podporu vyplácel celkem 70 260 osobám.

Ty si v průměru přišly na 10 399 korun měsíčně, což je asi o 600 korun víc než loni. Maximální výše státní podpory činila v červnu celkem 22 798 korun a úřady ji vyplácely celkem 3 136 lidem. Celkem vyplatil Úřad práce ČR během června na podporách v nezaměstnanosti zhruba 787 milionů korun.