zpět

Neuvěřitelný příběh investora, který přišel o 8000 Bitcoinů. Stále se nevzdává

12.9.2023

James Howells, bývalý inženýr a kryptomilionář, se stal světově známým po tom, co udělal neuvěřitelný omyl, který ho stál přes 205 milionů dolarů. Jeho příběh připomíná dramatický zvrat osudu a předkládá otázky ohledně hodnoty digitálního majetku, povinnosti místních orgánů a širších dopadů tohoto jedinečného případu.

V roce 2013 byl James Howells jedním z těch šťastných jedinců, kteří investovali do kryptoměny Bitcoin, když byla na začátku své cesty. Nakoupil 8 000 bitcoinů, což byl tehdy relativně malý finanční vstup. Tehdy však nepředpokládal, že by tato digitální měna mohla jednou dosáhnout ohromné hodnoty.

O pár let později, v roce 2013, při běžném úklidu svého domova v Newportu, Wales, udělal osudovou chybu. Omylem vyhodil pevný disk, na kterém byly uloženy jeho bitcoinové klíče. Tyto klíče jsou nezbytné pro přístup k digitálním penězům, a proto byl najednou odříznut od svého majetku v podobě Bitcoinů. To bylo v době, kdy jednotlivý Bitcoin byl již ohromně cenný a měl hodnotu několik tisíc dolarů. Celkem tak Howells ztratil majetek v hodnotě přesahující 205 milionů dolarů.

Jakmile si uvědomil, co udělal, začal jednat. Rozhodl se získat zpět své Bitcoiny, a to i přes zdánlivě nemožnou situaci. Za tím účelem sestavil tým odborníků, kteří by mu pomohli s pátráním. Tým obsahoval experta na obnovu dat a bývalého manažera skládky, kteří měli zkušenosti s podobnými situacemi.

Plán byl náročný. Museli by se dostat na skládku, kde se pevný disk nacházel, a provést složitou pátrací operaci. Použili by pokročilou technologii, včetně umělé inteligence, pro třídění odpadu a extrakci dat. Tato výprava by nejen mohla Howellsovi pomoci získat jeho ztracený majetek, ale také by mohla posloužit jako důkaz důležitosti ochrany digitálního majetku v dnešní době.

Howells byl tak odhodlán získat své Bitcoiny zpět, že byl ochoten odměnit každého, kdo by jim pomohl najít, a to včetně částky, která byla značně větší než hodnota celého majetku, který ztratil.

Ovšem místní rada v Newportu opakovaně odmítla povolit tuto pátrací akci na skládce. Jejich hlavním argumentem byla obava z negativního dopadu na životní prostředí, který by mohl vykopávky způsobit. Rada argumentovala, že musí chránit okolní přírodu a ekosystém.

Tento případ přinesl do popředí otázky ohledně hodnoty digitálního majetku a role místních orgánů v jeho ochraně. Zároveň zdůraznil potřebu vytvoření komplexního regulačního rámce, který by reflektoval rostoucí význam kryptoměn a digitálního majetku v současné době. James Howells pokračuje ve svém boji o získání svých ztracených Bitcoinů, a tím dává nám všem příležitost zamyslet se nad tím, jak chránit a spravovat digitální aktiva v dnešním digitálním věku.