zpět

Netransparentní chování některých centrálních bank

26.5.2022

Sekuritizace, kvantitativní uvolňování a netransparentní chování bankovního sektoru - toxická aktiva stále ve hře.

Finančním sektorem je stále více využíváno netradičních a nekonvenčních metod, které nejsou na první pohled patrné a nepřirozeně subvencují ekonomiku. Ještě více se snaží o podporu spotřeby a hospodářského růstu, jenž by se jinak pohyboval v mnohem nižších hodnotách.

FED, ECB, BoE i BoJ uskutečňují kvantitativní uvolňování, čímž zvyšují poptávku po cenných papírech i jiných aktivech a snižují jejich úrok. Dlužníkovi se tak snižuje finanční náročnost jeho dluhu, a tudíž nemusí platit takové obnosy za obdržené prostředky. Centrální banka provádí nákup dluhopisů od vlády, finančních institucí či soukromých firem s penězi, které si emitovala, čímž zvyšuje nabídku peněz a tlačí na hospodářský růst. Nižší úrok motivuje k investicím.

Růst hospodářství USA je závislý na kvantitativním uvolňování. FED drží vládní dluhopisy za 5,758 bilionů dolarů. Japonská centrální banka zakončila rok 2021 s vládními dluhopisy v hodnotě 4,490 bilionů dolarů. Centrální banka Spojeného království se kvantitativní uvolňování ve svém účetnictví snaží netransparentně ukrýt a na nákup dluhopisů využívá svůj dceřiný fond. Ke konci roku 2021 držela BoE státní dluhopisy za 1,100 bilionu dolarů.

Federální rezervní systém (Fed) USA nakupuje nejen vládní dluhopisy, ale také nakupuje sekuritizované úvěry a hypotéky od finančních institucí. Banka či jiná finanční instituce vytvoří z balíku jimi poskytnutých úvěrů a hypoték cenné papíry, které jsou poté prodávány dál investorům. Mezi ty se může řadit například Fed. Banka sice hradí úroky plynoucí z cenných papírů, ale riziko z nesplacení úvěrů je přeneseno na investora. K emisi dluhopisů využívá banka vytvořeného prostředníka speciálně pro tyto účely, jedná se o takzvané SPV (Special Purpose Vehicle). Banky nechtěné úvěry „odvalí“ do těchto speciálních společností, mezi něž se v USA řadí například vládou zřízená a dotovaná společnost Fannie Mae. Tyto instituce pak emitují sekuritizované dluhopisy. Takto zprostředkovaným a podloženým dluhopisům se říká MBS (Mortgage-Backed Securities). Podobný druh zajišťování se proti riziku může vést k prohloubení a rychlejšímu rozšíření případné finanční krize. Ratingové agentury v minulosti udělovaly produktům neúměrně vysoké ohodnocení, které pak svádělo k investici a podhodnocovalo potenciální riziko.


Tento druh investic byl hojně využíván penzijními fondy. Investoři si nákupy aktiv krytých úvěry a hypotékami mohou zlepšit stranu aktiv v účetní závěrce, ale velmi snadno se může jednat o toxická a vysoce riziková aktiva, neboť hypotéky a úvěry nemusí být splaceny. Centrální banku riziko ze své pozice tolik trápit nemusí, protože ziskovost není její hlavní cíl, ale soukromí držitelé mohou značně utrpět.