zpět

Německá míra nezaměstnanosti beze změny

3.1.2023

Prosincová míra nezaměstnanosti u našich západních sousedů v posledním měsíci roku 2022 stagnovala dle očekávání na hodnotě 5,5 %.

 Je ale třeba zmínit, že míra nezaměstnanosti setrvává na relativně vyšší úrovni, než bylo Německo z dlouhodobého pohledu zvyklé. V "předcovidové" době se tamní míra nezaměstnanosti pohybovala okolo 5 %. Aktuální výsledek 5,5 % znamená, že bez práce zůstává cca 2,5 mil. práceschopných obyvatel Německa.

V jednotlivých spolkových zemích se míra nezaměstnanosti výrazně liší. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo v Bavorsku (3,3 %) a Bádensku-Württembersku (3,7 %). Naopak nejvyšší míru nezaměstnanosti zaznamenaly Brémy (10,3 %) a Berlín (8,9 %).