zpět

Nejnovější data HDP potvrdila technickou recesi

3.3.2023

Dnes ráno zveřejnil Český statistický úřad zpřesněný odhad tuzemského HDP, který potvrdil, že česká ekonomika v druhé půlce loňského roku prošla technickou recesí, definovanou jako pokles HDP v alespoň dvou po sobě jdoucích čtvrtletích. Po poklesu o 0,2 % ve 3. čtvrtletí, došlo ke snížení tuzemské ekonomiky i ve 4. čtvrtletí, a to o 0,4 %.

Hlavními faktory poklesu zůstává vysoká inflace a přetrvávající nejistota ohledně dalšího ekonomického vývoje v zemi. Na straně poptávky pak za poklesem stály zejména nižší výdaje domácností na konečnou spotřebu a pokles tvorby hrubého kapitálu.

V meziročním vyjádření pak hrubý domácí produkt očištěný o cenové a sezónní vlivy vzrostl o 0,2 %. Za celý rok pak naše domácí ekonomika vzrostla o 2,4 %, kdy hlavními faktory celoročního růstu byly výdaje na tvorbu hrubého kapitálu a zahraniční poptávka.

„Výdaje na konečnou spotřebu domácností se mezičtvrtletně snížily o 2,8 %. Meziročně klesly o 5,5 %, kde byl největší propad zaznamenán u nákupů předmětů dlouhodobé spotřeby. Významně klesaly i výdaje na potraviny, které se meziročně snížily o více než 10 %, ale pokles byl zaznamenán i u dalších položek. Rostly pouze výdaje za služby,“ uvedl Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.