zpět

Nárůst starších lidí v Německu závislých na sociálních dávkách

8.7.2024

V Německu roste počet důchodců, kteří jsou nuceni spoléhat na státní sociální dávky, aby si doplnili své nízké důchody. Podle údajů Spolkového statistického úřadu dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2024 počet příjemců základní sociální podpory rekordních 719 330. Tento nárůst představuje téměř 35 000 osob od března 2023 a je to výrazný skok o přibližně 511 915 osob od roku 2015.

Německá vláda postupně zvyšuje důchodový věk z 65 na 67 let, přičemž tato změna se vztahuje na všechny narozené po lednu 1964. Pro důchodce s nízkými příjmy nabízí stát finanční podporu ve formě Grundsicherung im Alter (Základní zabezpečení ve stáří). Tento systém není pevně stanovený, ale je určován individuálně na základě konkrétních potřeb žadatelů. Cílem je zajistit, aby každý německý občan měl prostředky na základní potřeby, jako je topení, zdravotní péče a bydlení. Další podpora je poskytována těm, kteří mají zdravotní postižení.

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí bylo na konci roku 2021 bez jakéhokoli příjmu nebo důchodu 19,7 % příjemců starobních dávek. Více než třetina, konkrétně 36,6 %, žila s měsíčním příjmem nižším než 400 €, zatímco 40 % mělo příjem mezi 400 a 800 €. Pouze 3,7 % důchodců mělo měsíční příjem vyšší než 800 €. Tato situace vede k tomu, že mnoho důchodců se ocitá na hranici chudoby a jsou nuceni žádat o státní podporu.

Levicová politička Sahra Wagenknecht kritizuje současný důchodový systém a tvrdí, že "německý důchodový systém odsuzuje mnoho starších lidí k ponižující chudobě". Wagenknecht, která dříve reprezentovala stranu Die Linke, letos založila novou politickou stranu BSW. Na webových stránkách BSW se uvádí, že strana volá po větší solidaritě a rovnosti v Německu a tvrdí, že "miliony starších lidí si nemohou po dlouhém pracovním životě užívat důchodu, protože jejich důchody jsou ponižujícím způsobem nízké."

Změny v důchodovém systému, jako je zavedení Grundrente v lednu 2021, také přispívají k nárůstu počtu žadatelů o sociální podporu. Grundrente je dodatečný důchodový příspěvek pro nízkopříjmové důchodce, který se nebere v úvahu při posuzování příjmových limitů pro starobní dávky. To znamená, že důchodci, kteří dříve neměli nárok na tyto dávky, nyní mohou žádat o Grundrente i Grundsicherung. Tím se zvyšuje počet příjemců státní podpory.

I přes tyto změny mělo v roce 2021 4,9 milionu důchodců čistý měsíční příjem pod 1 000 €, což představuje 27,8 % všech důchodců. Tato situace odráží rostoucí problémy důchodového systému v Německu a ukazuje na nutnost reforem a zvýšení podpory pro starší občany, aby mohli důstojně žít. Důchodci se často ocitají v obtížné finanční situaci, kdy jsou nuceni spoléhat na státní pomoc, aby si zajistili základní životní potřeby.

Situace starších lidí v Německu se stává čím dál naléhavější, zejména s ohledem na rostoucí životní náklady a nedostatečné důchodové zabezpečení. Mnoho důchodců se potýká s vysokými náklady na bydlení, energie a zdravotní péči, což je nutí hledat další finanční zdroje. Například výdaje na zdravotní péči mohou výrazně zatížit jejich rozpočty, protože i přes státní zdravotní pojištění často existují vysoké spoluúčasti na lécích a léčebných procedurách. Tato situace vede k tomu, že stále více starších lidí se ocitá v pasti chudoby, kde musí volit mezi základními potřebami, jako je jídlo, topení a léky. Výzva k reformám důchodového systému a zvýšení státní podpory se stává naléhavou, aby se zajistilo, že starší občané mohou žít důstojně a bez strachu z finanční nejistoty.