zpět

Kontroverzní plán na zavedení digitálního eura povede architekt přelomového zákona o kryptoměnách MiCA

4.9.2023

Architekt krypto zákona MiCA, vede kontroverzní plán digitálního eura v Evropské unii. Jaká by byla situace kde místo fyzické hotovosti můžete pro všechny transakce používat digitální měnu? Taková budoucnost možná není příliš vzdálená, protože Evropská unie nyní připravuje půdu pro zavedení digitálního eura. A v čele této iniciativy nestojí nikdo jiný než Stefan Berger, který stojí za průkopnickým zákonem o kryptografických platidlech MiCA.

Příslib digitálního eura

Cílem digitálního eura je zvýšit nezávislost EU a přijmout digitální alternativu ku klasickému papírovému euru. Jak říká Berger: "Mít vlastní digitální měnu činí EU nezávislejší na zemích mimo EU a je součástí digitální doby." Stejně jako u fyzické hotovosti je však klíčová důvěra. Úspěch digitálního eura závisí na tom, zda mu lidé budou důvěřovat stejně jako tradičním penězům.

Kontroverze kolem digitálního eura

Myšlenka digitálního eura se setkala s nadšením i skepsí. Zatímco někteří v ní vidí cestu k inovacím a větší finanční stabilitě, jiní vyjadřují obavy. Markus Ferber, ekonomický mluvčí Bergerovy politické skupiny, a Michiel Hoogeveen, nizozemský poslanec Evropského parlamentu, vyjádřili pochybnosti o přínosech a možných problémech digitálního eura.

Stefanu Bergerovi, německému zákonodárci a poslanci Evropského parlamentu, není kontroverzní legislativa cizí. Hrál klíčovou roli při prosazování nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA) v Parlamentu a nyní se ujal úkolu dohlížet na vývoj digitálního eura.

Díky svým zkušenostem a odborným znalostem v oblasti krypto trhu má Berger dobré předpoklady k tomu, aby se orientoval ve složitých otázkách spojených se zavedením digitálního eura. Jako zpravodaj bude navrhovat pozměňovací návrhy k návrhu zákona, které následně posoudí a odhlasují ostatní zákonodárci. A v pozdějších fázích povede jednání s radou s cílem vytvořit jednotnou verzi legislativy.

Cesta k zavedení digitálního eura je dlouhá a složitá. Evropská centrální banka musí přijmout formální rozhodnutí o tom, zda bude digitální měnu centrální banky (CBDC) vydávat. Mezitím se investují značné prostředky do technického plánování digitálního eura.

Evropský parlament i vlády členských států EU se budou muset dohodnout na zákonech, které budou základem této měny. Tyto zákony se budou dotýkat různých aspektů, včetně ochrany údajů a kontroly soukromí. Rozhodovací proces pravděpodobně ovlivní také politická nálada v Parlamentu.
Zvýšením likvidity eura a snížením závislosti na jiných digitálních měnách nebo platebních systémech třetích stran by digitální euro mohlo pomoci členským zemím EMU zvýšit jejich finanční suverenitu, aby byly nezávislejší na zemích mimo hospodářskou a měnovou unii To by mohlo mít zásadní význam v době krizí nebo mezinárodních válek, protože by to umožnilo EMU obchodovat a posílat peníze mimo ni bez využití třetích stran, které zpracovávají zahraniční platby.

Příznivý efekt digitálního eura by pocítily podniky, běžní obyvatelé ČR, senioři a studenti. Digitální euro by umožnilo podnikům provádět rychlé a levné přeshraniční transakce a přijímat platby od klientů online, což by usnadnilo obchodování v rámci jednotného evropského trhu. Pro občany by to znamenalo rychlejší a pohodlnější platby a lepší přehled o jejich finanční situaci. Online správa důchodů by důchodcům usnadnila správu jejich prostředků a poskytla lepší ochranu proti podvodům. Studenti by mohli snadno převádět peníze mezi svými účty a peněženkami pomocí digitálního eura pro online platby. Při tomto přístupu by všechny platební transakce těchto skupin mohly těžit z efektivity, snadnosti a bezpečnosti digitálního eura.

Digitální euro by však také vyvolalo právní problémy, problémy s bezpečností a ochranou soukromí, které by vyžadovaly přijetí nezbytných opatření na ochranu spotřebitelů a ekonomiky.

Vzhledem k tomu, že se blížíme k digitální budoucnosti, má zavedení digitálního eura potenciál změnit finanční prostředí v Evropské unii. Tento ambiciózní projekt pod vedením Stefana Bergera, architekta přelomového krypto zákona MiCA, má za cíl učinit EU nezávislejší a přijmout digitální věk. Stále však existují otázky a obavy, které je třeba vyřešit. Cesta, která je před námi, může být náročná, ale potenciální přínosy stojí za prozkoumání.