zpět

Kdo vlastní český dluh?

30.6.2022

Hlavními držiteli českého dluhu jsou finanční instituce, které vlastní 65,5 % státních dluhopisů. Zásadními investory do českých dluhopisů jsou také nerezidenti držící 26 % dluhu. Jejich odklon od českých dluhopisů by vedl k makroekonomické nestabilitě, vyšší inflaci i slabší koruně. Výplaty úroků těchto cenných papírů směřují pryč z České republiky.

Dluh České republiky je financován především vydávanými dluhopisy s různou dobou splatnosti a také s různým úrokem, který je determinován hodnocením ratingové agentury a konkurencí na trhu - tedy základní sazbou centrální banky. Rovněž se úrok zvyšuje s rostoucí potřebou si půjčovat. V tuto chvíli činí dluh ČR již přes 2,6 bilionu korun.

Z celkového počtu českých dluhopisů vlastní nefinanční podniky 0,9 %. Dalších 65,5 % vlastní finanční instituce a hodnota jimi vlastněných dluhopisů je více než 1,6 bilionu. Česká centrální banka podle údajů Ministerstva financí nevlastní žádný státní dluhopis, přestože se to v dnešní době stává stále běžnější. Z řad finančních institucí tvoří kromě bank významné vlastníky státních bondů také penzijní fondy, které vlastní přes 16 % z celkového množství emitovaných cenných papírů. V korunách je to pak více než 400 miliard. Vládní instituce vlastní pouze 1,35 % dluhu financovaného dluhopisy. České domácnosti vlastní napřímo 3,5 % dluhopisů v hodnotě 85 miliard korun. V tak vysokých cifrách již téměř zanedbatelné množství vlastní neziskové instituce. Jejich podíl činí 0,1 %. Zahraniční emise dluhopisů, které nejsou vydávané v českých korunách, tvoří necelá 3 %.

Nejzajímavější položku tvoří podíl nerezidentů na držbě českého dluhu. Ten je relativně vysoký, když nerezidenti drží 26 % dluhopisů České republiky. Tento fakt může být pro českou korunu problematický ve chvíli, kdy by se zahraniční subjekty rozhodly od českých státních dluhopisů utéci. To by mohla zapříčinit nedůvěra v českou ekonomiku následovaná přesunem k důvěryhodnějším dluhopisům větších ekonomik. Nerezidenti sice pomáhají zvyšovat jak poptávku po dluhopisech a tím snižovat úrok, tak poptávku po koruně a tím zhodnocovat korunu, nicméně výplaty kuponů směřují do zahraničí.

Velký nárůst podílu nerezidentů k celkovým majitelům českých státních dluhopisů nastal mezi lety 2013 až 2017 v době kurzové intervence. Zahraniční investoři spekulovali na zhodnocení koruny. V době začátku kurzového závazku vlastnili nerezidenti 12,5 % státních dluhopisů. Na jeho konci měli nerezidenti už přes 40 % všech státních dluhopisů.

Kupříkladu dluhopisy japonské vlády drží pouze 8 % zahraničních vlastníků. Na druhé straně ovšem japonská centrální banka již nakoupila 50 % z celkového počtu vydaných státních dluhopisů v reakci na silnou potřebu vlády se zadlužovat a nahrazovat tak ekonomickou aktivitu firem i veřejnosti v honbě za optimálním hospodářským růstem a cílenou mírou inflace.