zpět

Kde je nejvyšší inflace

15.8.2022

Z celosvětového měřítka je tuzemská inflace stále ještě z „normálního světa“.

Zpráva, že Argentina včera zvýšila základní úrokovou sazbu o 950 bodů na 69,5 % ukazuje, že pokud u nás hovoříme o dramatickém růstu sazeb kvůli vysoké inflaci, pak jinde ve světě je situace násobně dramatičtější. Je pravda, že v rámci EU patří ČR mezi země s nejvyšší inflací (vyšší mají jen pobaltské země (přes 20%). Ale z celosvětového měřítka je tuzemská inflace stále ještě z „normálního světa“.

V Zimbabwe v červenci inflace dosáhla 257 %, v Libanonu v červnu 210 %.

Země                                              Inflace v %

Zimbabwe                                     257

Libanon                                          210

Venezuela                                     167

Súdán                                             149

Sýrie                                                 139

Turecko                                           79,6

Argentina                                        71

Srí Lanka                                         60,8

Surinam                                          55,6

Írán                                                   54

Na druhém konci tabulky je africký Benin, kde v červnu ceny dokonce meziročně poklesly o 2,6 %.

Žebříčku zemí s nejvyšší inflací pak odpovídá i žebříček zemí s nejvyššími úrokovými sazbami. Také tam vede Zimbabwe s 200 %. Již zmíněná Argentina zvýšila sazby včera na 69,5 %, nad 50 % se nachází ještě sazby ve Venezuele.
Na druhé straně pak ještě stále některé země mají záporné sazby: Švýcarsko (-0,25 %) , Japonsko       (-0,1 %) a Dánsko (-0,1 %). I když i tyto země (tedy kromě Japonska) letos již sazby mírně zvýšily.