zpět

Jsou decentralizované finance bezpečné? Regulátor trhů EU vydává varování

12.10.2023

Je DeFi budoucností financí, nebo riskantní investice? Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) varuje před "vážnými riziky" spojenými s decentralizovaným financemi. DeFi sice nabízí inovativní potenciál, ale vysoká volatilita a nedostatek regulačního dohledu představují pro investory výzvu. Co navrhuje agentura ESMA jako řešeni? Jaký je potenciál chytrých, inteligentních smluv (Smart Contracts) v DeFi (Decentralised Finance)?

Decentralizované financování se ve finančním odvětví rozmáhá, ale Evropský orgán pro cenné papíry a trhy varuje investory před "vážnými riziky" spojenými s touto nově vznikající technologií. Navzdory svému potenciálu DeFi stále představuje výzvu pro regulační orgány, které jsou zvyklé jednat s centralizovanými subjekty, jako jsou banky a burzy cenných papírů.

V nedávné zprávě orgán ESMA zdůraznil spekulativní povahu mnoha dohod DeFi a také provozní a bezpečnostní slabiny, které v systému existují. Podle agentury chybí jasně určená odpovědná strana, což problém dále komplikuje. Přestože celková expozice vůči DeFi zůstává pro investory relativně nízká, je důležité si uvědomit potenciální nebezpečí, která s tím souvisejí.

Jednou z výhod decentralizovaných financí je využití inteligentních smluv k automatizaci finančních služeb. To snižuje riziko selhání protistrany, ale přináší to také řadu vlastních problémů. Zvýšená volatilita kryptoměnového trhu a anonymita, kterou nabízí, mohou usnadnit pochybné praktiky, jako je například wash trading, při kterém se manipuluje s objemy prodejů kryptoměn s cílem ovlivnit chování trhu.

Orgán ESMA není sám, kdo se potýká s regulací DeFi. Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) rovněž navrhla, aby se k projektům DeFi přistupovalo podobně jako k tradičním finančním projektům. Iniciativa EU pro kryptoměny však tvrdí, že je zapotřebí individuální přístup, přičemž programátoři by neměli nést právní odpovědnost za zneužití kódu.

Navrhovaná krypto nařízení orgánu ESMA

Kromě upozorňování na rizika orgán ESMA aktivně navrhuje nové předpisy pro poskytovatele služeb v oblasti kryptoaktiv v rámci nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA). Tato nařízení se týkají různých aspektů, včetně zveřejňování informací o životním prostředí, které musí být obsaženy v (white papper) emitentů. Zavedením těchto pravidel se orgán ESMA snaží chránit zájmy investorů a podporovat transparentnost v odvětví kryptoaktiv.

Pochopení potenciálu inteligentních smluv

Jednou z oblastí zájmu DeFi je inovativní využití inteligentních smluv. ESMA uznává, že tyto smlouvy mohou sahat od finančně motivovaných Ponziho schémat až po správu normálních projektu. Přestože existuje potenciál pro inovace a efektivitu, je nezbytné přistupovat k inteligentním smlouvám obezřetně a před jejich zapojením provést hloubkovou kontrolu.

Budoucnost regulace DeFi
Debata o tom, jak regulovat projekty DeFi, pokračuje a různé zúčastněné strany nabízejí své pohledy. S vývojem trhu budou muset regulační orgány a odborníci z odvětví najít rovnováhu mezi podporou inovací a zmírňováním rizik. Je zřejmé, že DeFi vyžaduje individuální přístup, který uzná jeho jedinečné vlastnosti a poskytne rámec pro odpovědný vývoj a využívání. Regulace a DeFi nejdou snadno dohromady, protože DeFi jsou většinou postaveny na libertariánském přístupu a jakýkoli státní zásah nebo regulace orgánů, ať už státních nebo Evropské unie, je v rozporu s filozofií decentralizovaných financí.