zpět

Jižní Korea přijme nove předpisy na ochranu investora v rámci investici do kryptoměn

7.2.2024

Jižní Korea přijala nové předpisy na ochranu investorů do kryptoměn a zvýšení transparentnosti. Porušovatelům hrozí přísné tresty včetně odnětí svobody a vysokých pokut.

Jihokorejská vláda nedávno zavedla přísnější regulaci kryptoměn s cílem chránit investory před zločiny na trhu. Aktualizovaný zákon o ochraně uživatelů virtuálních aktiv, který oznámila Komise pro finanční služby (FSC), se snaží chránit práva investorů do kryptoměn a zvýšit transparentnost v tomto odvětví.

Podle nového zákona Jižní Korea zakazuje používání nezveřejněných důležitých informací, manipulaci s trhem a nezákonné obchodování související s kryptoměnami. Porušovatelům hrozí přísné trestní následky, včetně trestu odnětí svobody na dobu určitou delší než jeden rok nebo pokuty ve výši trojnásobku až pětinásobku nelegálních zisků.

Očekává se, že zákon o ochraně uživatelů virtuálních aktiv vstoupí v platnost 19. července 2024 poté, co byl přijat 18. července 2023.

Ve snaze potlačit trestné činy související s kryptoměnami hrozí nyní podle FSC zločincům, kteří si prostřednictvím nelegálních obchodních schémat vydělají více než 5 miliard wonů (87 milionu korun), doživotní trest odnětí svobody.

FSC rovněž zdůraznila svou pravomoc dohlížet a kontrolovat provozovatele obchodů s virtuálními aktivy, jakož i vyšetřovat a přijímat opatření proti nekalým obchodním praktikám. Cílem tohoto kroku je zajistit dodržování zákona o ochraně uživatelů virtuálních aktiv a účinně monitorovat činnost a stav podniků s virtuálními aktivy.

Přijetí zákona o ochraně uživatelů virtuálních aktiv následuje po velkém průšvihu v odvětví, do kterého byla zapletena společnost Terraform Labs a její zakladatel Do Kwon, jihokorejský státní příslušník. Krach společnosti Terra v květnu 2022 vedl ke ztrátě tržní hodnoty ve výši více než 450 miliard dolarů.

Klíčové poznatky:
•    Jihokorejská vláda zavedla přísnější předpisy v rámci zákona o ochraně uživatelů virtuálních aktiv s cílem chránit investory do kryptoměn a podpořit transparentnost.
•    Nový zákon zakazuje nezveřejňování důležitých informací, manipulaci s trhem a nezákonné obchodování.
•    Porušovatelům hrozí přísné trestní důsledky, včetně odnětí svobody a vysokých pokut.
•    Nařízení mají vstoupit v platnost 19. července 2024.

•    FSC má nyní pravomoc dohlížet na provozovatele obchodů s virtuálními aktivy, zajišťovat dodržování předpisů a kontrolovat jejich obchodní činnost.

Jihokorejské úřady v současné době usilují o vydání Do Kwona, zakladatele společnosti Terraform Labs, do Spojených států. Kwon čelí obviněním, která zahrnují komoditní podvod, podvod s cennými papíry, podvod s elektronickými prostředky a spiknutí za účelem podvodu a manipulace s trhem.

V dalších zprávách z Asie oznámilo thajské ministerstvo financí osvobození obchodování s digitálními aktivy od daně z přidané hodnoty (DPH), což je součástí snahy země stát se centrem digitálních aktiv. Cílem tohoto osvobození, které vstoupilo v platnost 1. ledna 2024, je podpořit krypto průmysl v Thajsku.

Navzdory rostoucím výzvám v oblasti kryptoměn se Jižní Korea aktivně snaží posílit své postavení v digitálním finančním světě. Nedávno přijatý zákon o ochraně uživatelů virtuálních aktiv je pouze jedním krokem směrem k vytvoření stabilního a bezpečného prostředí pro investory. Vláda se soustředí na prevenci zneužívání nezveřejněných informací a manipulaci s trhem, což by mohlo pomoci minimalizovat rizika spojená s kryptoměnovými investicemi.