zpět

Je skutečně benzín tak drahý?

21.3.2022

Rostoucí cena pohonných hmot se samozřejmě stala jedním z hlavních témat ve sdělovacích prostředcích. Skutečně nyní platíme za pohonné hmoty „tak moc“? Resp. je pravdivé občasné tvrzení, že Češi aktuálně tankují nejdražší paliva v historii? A mají tak neustálé opoziční výzvy k okamžitému řešení nějaké opodstatnění?

V posledním týdnu i lidé, kteří vůbec nesledují zprávy, při pohledu na ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích zjistili, že je něco „jinak“. Cenovky běžného Naturalu 95 a motorové nafty se přiblížily a někde dokonce překročily hranici 50 korun. Můžeme se jen domnívat, kolik procent z nárůstu ceny opravdu představovaly vyšší náklady distributorů pohonných hmot z důvodu rostoucí ceny ropy na trhu a kolik navíc z našich plateb mířilo do jejich kapes.

Na růst cen pohonných hmot jsme z poslední doby vlastně zvyklí. Jen během roku 2021 se průměrná cena paliv zvýšila z lednových 28 korun za litr na prosincových průměrných téměř 37 korun. V meziročním srovnání se bavíme o cenovém nárůstu 32 %. Faktorů způsobujících nezvykle vysoký meziroční nárůst pohonných hmot bylo hned několik. V prvé řadě šlo o restart ekonomik po COVIDu, což přineslo výrazný růst poptávky po palivech a tím pádem dle ekonomické teorie také nárůst jejich cen. Dalším důvodem byla neochota států, sdružených v organizaci OPEC, zvýšit těžbu. Zde můžeme hledat důvod ve snaze „zaplácnout“ ztráty z doby COVIDu, kdy musely dotčené země svou těžbu výrazně omezit. Vzhledem k faktu, jak jsou ekonomiky Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů a dalších zemí na vývozu ropy závislé, nešlo o překvapení.

Po roce 1990 v zásadě stabilně rostla „hodnota“ průměrné mzdy z  pohledu ceny paliv až do hospodářské krize s počátkem v roce 2008. Po roce 2013 došlo k nejvyššímu historickému nárůstu množství litrů paliva, které se dá nakoupit za průměrnou mzdu. S  výrazným růstem ceny paliv od roku 2020 se, i přes růst průměrné mzdy, toto množství snížilo. Rozhodně ale neplatí, že jsou na začátku roku 2022 paliva z pohledu ceny nejméně dostupná. Aktuálně jsme na tom stejně, jako na přelomu let 2014 a 2015.