zpět

Jaké změny přináší vládní konsolidační balíček?

11.5.2023

Vláda představila svůj tolik očekávaný konsolidační balíček. S čím ve zkratce vládní představitelé před veřejnost předstoupili?


Snížení počtu sazeb DPH ze tří na dvě (knihy jsou stále osvobozeny).

Zvýšení daně z příjmu právnických osob z 19 % na 21 %.

Zvýšení daně z nemovitostí.

Snížení dotací podnikatelským subjektům o 54,5 mld. CZK.

Na provozu státu stát ušetří 11 mld. CZK a na platech státních zaměstnanců 9,7 mld. CZK.

V rámci důchodové reformy vláda představuje kroky, které by měly zabezpečit jen relativně nízký schodek důchodového systému na "pouze" 1,5 % HDP v roce 2050.

Snižuje se DPH na potraviny nebo zdravotnické pomůcky.

Vodné a stočné zůstává ve snížené sazbě DPH.

Obsáhlejší článek bude následovat v průběhu dnešního odpoledne.