zpět

Inflace je pro všechny rozdílná

26.8.2022

Podle dat ČSÚ činila červencová inflace pro seniory 18 % a byla tak vyšší o 0,5p. b. než inflace pro celé Česko. Naopak Pražané se dočkali nižšího růstu cen, když meziroční spotřebitelský index činil 16,9 %. Růst cen je pro každého člověka a sociální skupinu jiný. Záleží pouze na směřování jejich spotřeby.

Včera vydal Český statistický úřad podrobné členění posledních výsledků indexu spotřebitelských cen. Celková inflace za Českou republiku byla v meziročním vyjádření v červenci 17,5 %. To je již nějakou dobu známý fakt. Jedná se ale pouze o odhad, který je založen na statistickém zkoumání a je unifikován na všechny občany České republiky. Index bere v úvahu všechny druhy zboží, které rozřazuje do 12 skupin. Těmto skupinám přiřazuje váhy podle toho, jak moc jsou pro spotřebitele důležité a jak velký prostor zaujímají v jejich výdajích. Podle metodiky ČSÚ je měsíčně za spotřební koš vyšetřeno až 35000 cen. Průzkum dělá 47 pracovníků v Praze a v 35 okresech s využitím cenových informací od 8500 respondentů.

Jedním dechem se nabízí říct, že inflace není pro všechny stejná. Český statistický úřad tak vytváří i trochu podrobnější měsíční aktualizace, kde hlouběji analyzuje také skupiny důchodců/seniorů a domácností v hlavním městě Praze.

Meziroční růst cen byl v červenci pro české seniory rovných 18 %. Nejstarší občané se tak podle statistik potýkali s o 0,5procentního bodu vyšší inflací než průměrná česká domácnost. Zásadně se na tom podepsalo především bydlení, voda, energie a paliva. Údaje v tomto oddíle ukazují nárůst o 27,7 %. Průměr naopak snižovaly například náklady na zdraví nebo náklady na poštovní a telekomunikační služby. Oproti předchozímu měsíci celková úroveň spotřebitelských cen domácností důchodců vzrostla o 1,4 %. V letních měsících začaly na inflaci více tlačit také položky rekreace a kultury. Ty se meziměsíčně zvedly o 5,5 %.

Praha se jako hlavní město tváří býti nejdražším místem v republice. Meziroční spotřebitelský index však pro Prahu činí 16,9 %. Je tedy o 0,6procentního bodu nižší než je celorepublikový průměr. Na peněženky Pražanů působí v mnohem větší míře zdražování v oblasti odívání a obuvi. Meziroční nárůst v tomto oddíle činí 27,7 %. V meziměsíčním vyjádření došlo v úhrnu k nárůstu pražské inflace o 1,3 %. Kvůli sezonním vlivům vzrostly meziměsíčně ceny kultury a rekreace o 6 %.

Ne všechny ceny ale v minulém měsíci rostly. Meziměsíční pokles zaznamenaly alkoholické nápoje a tabák. Pražanům tento oddíl poklesl o 0,2 %. Obecně v celém Česku byl zaznamenán úbytek o 0,3 %. U seniorů měl vliv cen alkoholu a tabáku na inflaci velikost záporných 0,4 %.