zpět

Index mizérie v lednu na 13,5 bodech

17.2.2022

Index mizérie dosahuje historických hodnot. Kvůli mírně rostoucí nezaměstnanosti a zejména velké tempu zdražování se index mizérie dostal od začátku tisíciletí na svá maxima, což je špatná zpráva zejména pro spotřebitele.

Index mizérie kombinuje dva faktory – nezaměstnanost a inflaci. Aktuálně je situace taková, že ceny zboží na pultech obchodů a služeb jdou meziročně nahoru o 9,9 % a nezaměstnaných je 3,6 %. I když není situace růžová, v dalších měsících bude hůř.

Nezaměstnanost začátkem roku jde většinou o několik málo desetin procentního bodu dolů, aktuální situace je však specifická. Nezaměstnanost je už tak velmi nízká a další snížení sice může přijít, ale nebude nijak zásadní. Pod 3% hranici se nejspíš nedostaneme a když ano, tak rozhodně ne trvale. Je pravděpodobné, že se v následujícím půl roce podíl lidí bez práce udrží v pásmu 3 – 4 %.

Trh práce je jednoznačně přehřátý a velmi by pomohla injekce v podobě nových uchazečů o zaměstnání. V lednu jich bylo lehce přes 267 tisíc, ale volných pracovních míst bylo téměř 352 tisíc. To znamená, že na jedno volné místo nečeká statisticky ani jeden uchazeč. Otevřít domácí trh práce zahraničním pracovníkům by bylo řešení. Cílený výběr mozků v zahraniční by zvýšil konkurenci na trhu práce, a především by se uvolnily tlaky na růst mezd.

Ceny poletí v dalších měsících nahoru a není vyloučeno, že se podíváme krátkodobě až k 15 procentům.

Kombinace toho, že lidé pracují, ale klesá nebo de facto stagnuje jejich kupní síla právě vlivem zdražování, je výrazně demotivující. Pokud by panovaly nízké ceny a poměrně vyšší nezaměstnanost, pak to lidi motivuje k tomu být na trhu práce aktivní a usilovně práci hledat, ale toto není náš případ. Vláda bude muset rychle jednat, protože není horší signál, než když nastane v ekonomice situace, že se nevyplatí pracovat.