zpět

Hongkong přijímá kryptoměny: žádost o Bitcoin ETF podaná

30.1.2024

Zajímavou událostí v odvětví kryptoměn je, že Harvest Global Investments, významná čínská společnost pro správu aktiv, údajně požádala hongkongskou Komisi pro cenné papíry a futures (SFC) o vytvoření burzovně obchodovaného fondu (ETF) pro spotové bitcoiny. Kromě toho jedná s regulačními orgány o městském stablecoinovém sandboxu. Tento krok svědčí o rostoucím zájmu a důvěře v potenciál kryptoměn v regionu.

Vzestup bitcoinových ETF

V prosinci 2023, jen několik týdnů poté, co bylo ve Spojených státech schváleno několik spotových bitcoinových ETF, vyjádřili hongkongští regulátoři připravenost zvážit podobné žádosti. To otevřelo cestu společnosti Harvest Global 

Investments a dalším subjektům k využití této příležitosti.

Venture Smart Financial Holdings, další významný hráč v Hongkongu, rovněž oznámil svůj záměr podat žádost o spotový bitcoinový ETF. Jejich cílem je zahájit obchodování v prvním čtvrtletí letošního roku, což dodá další impuls rozvíjejícímu se trhu s kryptoměnami.

Prozkoumání sandboxu pro stablecoiny

Harvest Global Investments spolu s Venture Smart Financial Holdings a RD Technologies údajně vedou jednání s hongkongským měnovým úřadem (HKMA) ohledně plánovaného městského stablecoinového sandboxu. Cílem této iniciativy je poskytnout kontrolované prostředí pro vývoj a testování fiat-referenčních stablecoinů (FRS).

V zájmu zajištění stability a integrity finančního systému zveřejnily hongkongské regulační orgány návrhy na dohled nad emitenty stablecoinů. V současné době se hledá zpětná vazba k jejich licenčnímu režimu s cílem dokončit předpisy do konce února.

Budoucnost kryptoměn v Asii

Rostoucí zájem o bitcoinové ETF a rozvoj stablecoinového sandboxu v Hongkongu signalizují pozitivní posun ve vnímání a přijímání kryptoměn v Asii. Díky úspěšné realizaci těchto iniciativ můžeme být svědky toho, že další země v regionu budou následovat jejich příkladu a připraví tak půdu pro široké přijetí digitálních aktiv.

Vzhledem k tomu, že se prostředí kryptoměn nadále vyvíjí, je pro regulační orgány, investory a aktéry v odvětví zásadní spolupracovat a stanovit jasné pokyny, které zajistí bezpečnost a stabilitu těchto finančních inovací.
V konečném důsledku má integrace kryptoměn do tradičních finančních systémů potenciál způsobit revoluci ve způsobu, jakým provádíme transakce a uchováváme hodnoty. Pro toto odvětví nastává vzrušující doba a v příštích letech můžeme očekávat další pokroky a průlomy.
Prozkoumání sandboxu pro stablecoiny v Hongkongu naznačuje rostoucí zájem a otevřenost kryptoměnám v asijském regionu. Plánovaný městský stablecoinový sandbox, který řídí společnosti Harvest Global Investments, Venture Smart Financial Holdings a RD Technologies, představuje krok směrem k vytvoření kontrolovaného prostředí pro vývoj a testování fiat-referenčních stablecoinů. Regulační orgány v Hongkongu se zároveň snaží zajistit stabilitu a integritu finančního systému prostřednictvím dohledu nad emitenty stablecoinů a hledají zpětnou vazbu k licenčnímu režimu.

Budoucnost kryptoměn v Asii zdá se být pozitivní, jak naznačuje rostoucí zájem o bitcoinové ETF. Úspěšná implementace těchto iniciativ v Hongkongu může sloužit jako vzor pro další země v regionu, což by mohlo vést k rozšířené akceptaci digitálních aktiv. Vzhledem k neustále se vyvíjejícímu prostředí kryptoměn je klíčové, aby regulační orgány, investoři a aktéři v odvětví spolupracovali na stanovení jasných směrnic zajišťujících bezpečnost a stabilitu finančních inovací.