zpět

Hodnota obchodů na globálním devizovém trhu se stále zvětšuje

2.11.2022

Obchodovaná finanční masa na měnovém trhu opět narostla. Nyní činí již 7,5 bilionu dolarů denně. Zajišťování se proti měnovému riziku je stále klíčové. Spotové ceny jsou využívány pouze u čtvrtiny transakcí. Nejobchodovanějším měnovým párem je eurodolar.

Banka pro mezinárodní platby (BIS) po třech letech vydala velkou zprávu o situaci na globálním trhu s devizami. Průzkum si dává za cíl informovat o robustnosti a struktuře měnového trhu a zvýšit tak jeho transparentnost. Sběr dat se odehrál v dubnu 2022.

Devizový trh funguje 24 hodin denně 5 dní v týdnu. Hodnota obchodů za jeden den již přesáhla 7,5 bilionu dolarů. V relativním vyjádření se za tři roky objem denních obchodů zvýšil téměř o 14 %. Nejvíce využívaným instrumentem byl swapový kontrakt, který z celkové sumy zastával 51 %. V absolutním vyjádření hodnota swapů činila 3,8 bilionu dolarů. Za spotovou tržní cenu se uskutečňuje pouze 28 % všech obchodů v hodnotě 2,1 bilionu amerických dolarů.

Nejvíce transakcí bylo sjednáno s ostatními finančními institucemi, kam patří třeba hedgeové fondy, nereportující část menších regionálních bank anebo institucionální investoři. Tento sektor se postaral o 48 % obchodů a zaznamenal snížení svého obchodního podílu o 7procentních bodů. Velké finanční instituce zaměřující se na obchodování s devizami a s deriváty reportující svou činnost se postaraly o 46 % všech obchodů.

Dominantní měnou zůstává americký dolar, který byl ústřední měnou 88,5 % obchodů. Druhé euro se mírně propadlo, když se obrat v této měně změnil z 32,3 % na 30,5 %. Následoval japonský jen a britská libra. Nejznatelnější rozšíření využívanosti u transakcí byl zaznamenán u čínské měny renminbi. Ta stála u 7 % všech obchodů a podíl je tak téměř o 3procentní body vyšší než před třemi roky, kdy se naposledy stejný průzkum sestavoval. Podle uvedených dat není překvapením, že světově nejobchodovanějším měnovým párem nadále zůstává eurodolar.

Forexový obchod je koncentrován v hlavních finančních centrech světa. Nejvytěžovanějším se zdá být Spojené království, kde se uskutečnilo 38 % veškerého obratu. V roce 2019 se Spojené království Velké Británie a Severního Irska stalo centrem dokonce 43 % všech obchodů. Významnost státu, který opustil Evropskou unii, se snížil. Z toho čerpaly například Spojené státy. V USA bylo vykázáno 19 % obchodů. Mezi další důležitá finanční centra se sestupně řadí Singapur, Hong Kong a Japonsko. Přeshraniční obchodování zaujalo 62% podíl na celkovém forexovém obratu.