zpět

Hodnota importu z Ruska se rapidně zvýšila

13.5.2022

Český statistický úřad 9. května vydal údaje o zahraničním obchodu za měsíc březen. Nominální hodnota importovaného zboží z Ruské federace se meziměsíčně v běžných cenách téměř zdvojnásobila. Z únorových 13,6 miliard korun se hodnota dovozu dostala až na 26,3 miliard korun.

Hlavní a největší položkou je zemní plyn, jehož dovezená hodnota se mezi únorem a březnem letošního roku zvýšila z 6,8 miliard na 17,7 miliard korun. Stojí za tím především potřeba zvýšit zásoby plynu v České republice pro případ výpadku dodávek z Ruska, ale velkou roli hraje také zvýšená cena zemního plynu, která zásadně rostla po ruské agresi na Ukrajině. Cena plynu se tedy zvyšovala již s koncem února, ale vrchol přišel až 7. března, kdy se cena plynu pro evropský trh vyšplhala až na 227 EUR/MWh. V přepočtu s tehdejším kurzem koruny k euru částka činila 5 852 Kč/MWh. Cenu zemního plynu zvedala nejistota a obava z nedostatku. Kvůli nejistotě a rizikům oslabila na počátku března i koruna, což se promítlo do finální částky. Intervenovat musela Česká národní banka.

Druhou nejhodnotnější položkou na seznamu importu je ropa, jejíž převedená hodnota se dostala meziměsíčně z 3,8 miliard korun v únoru na 4,9 miliard korun v březnu.

Na straně druhé je vývoz do Ruska, který se markantně proměnil po embargu na export do Ruské federace a také po odchodu mnoha firem z této země. Společnosti si chtěly zachovat prestiž na trhu a zároveň se pro ně vyskytl problém s přetrženou logistikou. Nejvyváženější položkou byly v únoru součástky do motorových vozidel v hodnotě 841 milionů korun. V březnu byly exportním číslem jedna stroje ke zpracování materiálů za 193 milionů korun.

V meziročním srovnání s březnem předchozího roku, který byl ještě utlumený kvůli koronavirové pandemii, se propadl vývoz součástí a příslušenství motorových vozidel z 2,2 miliard na minimální hodnotu 20 milionů korun.

Jednou z příčin je přerušení veškerých aktivit Škody Auto na ruském území. Vývoz automatizovaných zpracovatelských jednotek se dostal z 596 milionů téměř na nulu. Stejně tak je tomu i v případě výroby a vývozu motorů z České republiky do Ruské federace.

Dovoz zemního plynu se meziročně zvýšil z 3,7 miliard korun na 17,7 miliard korun. Částka placená za importovanou ropu z Ruské federace vzrostla z 3 miliard na 4,9 miliard. V březnu letošního roku také bylo utraceno 509 milionů za jaderné palivové články, kterými se potřebovaly české jaderné elektrárny předzásobit před výměnou dodavatele.