zpět

Francie zavádí nový certifikát pro kryptoměnové influencery

12.9.2023

Francouzský finanční regulátor Autorité des Marchés Financiers (AMF) se aktivně snaží zvýšit úroveň profesionalizace a zodpovědnosti v odvětví kryptoměn. Nedávno představil novou iniciativu v podobě Certifikátu odpovědného ovlivňování, který je určený legitimním influencerům, kteří působí v oblasti kryptoměn.

Certifikát odpovědného ovlivňování

Pro získání tohoto certifikátu musejí influenceři projít náročným vzdělávacím modulem a absolvovat test s výběrem odpovědí. Test obsahuje 25 otázek, a influencer musí dosáhnout alespoň 75 % správných odpovědí, aby certifikát získal. Důležité je, že kromě samotného testu musí influencer také získat obecný certifikát vydaný Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, což je další krok k zajištění vysokých standardů a znalostí.

Rozsáhlý vzdělávací modul

Vzdělávací modul, který influencer musí absolvovat, je komplexní a zahrnuje nejen tradiční investiční produkty, jako jsou akcie a ETF, ale také kryptoměny a crowdfunding. Tímto způsobem AMF chce zajistit, že influenceři mají dostatečné znalosti a dovednosti k tomu, aby byli schopni poskytovat věrohodné a zodpovědné informace o kryptoměnách.

Cíl ochrany investorů

Podle předsedkyně AMF, Marie-Anne Barbat-Layani, má tento certifikát za cíl chránit investory před příliš složitými nebo rizikovými finančními produkty. Tím pádem se zvyšuje důvěryhodnost influencerů a jejich schopnost vést lidi k informovaným rozhodnutím v oblasti investic do kryptoměn Stejně tak je důležité klást důraz na ochranu před tzv. FOMO efektem (Fear of Missing Out), což je psychologický faktor, který může být nebezpečným prvkem při rozhodování o investicích do kryptoměn. FOMO efekt může vést investory k emocionálně motivovaným rozhodnutím a impulsivním obchodním akcím, což často vede ke ztrátám na trhu speciálně při cenových bublinách.

Širší úsilí Francie v regulaci kryptoměn

Tato iniciativa není izolovaným krokem. Je součástí širšího úsilí Francie v oblasti regulace kryptoměn. V červnu 2023 Marie-Anne Barbat-Layani prosadila povinný licenční režim pro neregistrované poskytovatele služeb, což zahrnuje i ty v kryptoměnovém průmyslu. Tímto způsobem se snaží zajistit větší transparentnost a zodpovědnost v této oblasti.

Francie jako krypto-přátelská země

Díky těmto krokům si Francie vydobyla pověst krypto-přátelského místa pro mnoho podniků spojených s kryptoměnami. Společnosti jako Binance a Forge od Société Générale se registrovaly u AMF, a tento proces zahrnuje důkladné audity správy a řízení společností, aby se zajištěno dodržování předpisů proti praní špinavých peněz.

Tímto způsobem Francie aktivně pracuje na vytvoření rámce, který podporuje zodpovědný rozvoj odvětví kryptoměn a zajišťuje ochranu investora.