zpět

Evropská unie představila globální měřítko pro regulaci umělé inteligence

5.2.2024

Evropská unie vytvořila precedens zavedením zákona o umělé inteligenci, který se zaměřuje na vysoce rizikové oblasti využívání technologií umělé inteligence.

Akt o umělé inteligenci, který zavedla Evropská unie je historickým krokem k regulaci využívání umělé inteligence. Díky přístupu založenému na rizicích má tento právní předpis zajistit lepší podmínky pro nasazení umělé inteligence, chránit jednotlivce a podporovat důvěru v systémy umělé inteligence.

Porozumění zákonu o umělé inteligenci

Zákon o AI uplatňuje přístup založený na riziku a zaměřuje se na vysoce rizikové oblasti, jako je vládní využívání AI pro biometrický dohled a modely AI podobné ChatGPT. Tím, že požaduje transparentnost před uvedením takových systémů na trh, se snaží chránit práva jednotlivců a řešit potenciální etické problémy. Zásada zákona ukládající větší odpovědnost vývojářům za rizikovější aplikace AI je zvláště důležitá v kritických oblastech, jako je nábor do zaměstnání a přijímání ke vzdělávání.

Komisař EU Thierry Breton se domnívá, že zákon o umělé inteligenci je významným milníkem při utváření budoucí regulace umělé inteligence. Říká: "Tento právní předpis stanoví globální měřítko pro regulaci AI a zajišťuje, aby vývoj a zavádění technologií AI byly v souladu s našimi hodnotami, etikou a standardy."

Cesta k implementaci

Ačkoli se implementace zákona o AI očekává v roce 2026, některá ustanovení vstoupí v platnost dříve, aby se usnadnila postupná integrace nového regulačního rámce. V rámci procesu implementace Evropská komise aktivně podporuje ekosystém umele inteligence. To zahrnuje zřízení úřadu pro umele inteligence, který je odpovědný za monitorování dodržování zákona, a vytvoření pokynů pro základní modely s vysokým dopadem, které představují systémová rizika.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Evropské komise pro Evropu vhodnou pro digitální věk, zdůrazňuje zaměření na vysoce rizikové případy s cílem zajistit, aby vývoj a zavádění technologií umele inteligence byly v souladu s hodnotami a standardy Evropské unie. Přijetím komplexního přístupu chce Evropská unie dosáhnout rovnováhy mezi podporou inovací a ochranou práv jednotlivců.

Evropská unie přijímá přísnější opatření v oblasti regulace kryptoměn

Kromě aktu o umělé inteligenci Evropské unie aktivně pracuje na zavedení jasných regulačních pravidel v oblasti kryptoměn. Navrhovaná opatření kategorizují kryptoměny jako finanční nástroje a zavádějí přísnější regulaci pro krypto firmy najme krypto směnárně působící v rámci bloku, které nejsou členy EU. Cílem těchto opatření je omezit nekalou konkurenci, sjednotit předpisy a ochránit investory v rychle se rozvíjejícím odvětví kryptoměn.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) rovněž zavedl pokyny k regulaci krypto firem se sídlem mimo EU, přičemž zdůraznil význam jasnosti regulace a ochrany investorů.

Iniciativy EU v oblasti krypto regulace jsou v souladu s její širší vizí podporovat růst krypto služeb v EU a zároveň dodržovat regulační standardy a chránit účastníky trhu.

Závěr
Zavedení zákona o umělé inteligenci a přísná opatření v oblasti regulace kryptoměn v Evropské unii ukazují odhodlání směřující k využití potenciálu nově vznikajících technologií a zároveň k ochraně práv jednotlivců a zajištění rovných podmínek. Vývojáři, podniky a uživatelé by měli být o těchto předpisech informováni, aby se mohli orientovat ve vyvíjejícím se prostředí AI a kryptoměn v EU.