zpět

eToro čelí žalobě australského regulátora

4.8.2023

Australský úřad pro cenné papíry a investice (ASIC) zažaloval společnost eToro Aus Capital Limited, australský subjekt populární sociální investiční platformy eToro, za údajné porušení regulačních povinností. Obvinění se týkají především levarege (pákového) investováni společnosti eToro známého jako smlouva o rozdílu (CFD). Tato žaloba představuje první akci ASIC v oblasti designu a distribuce, jejímž cílem je chránit spotřebitele před vysoce rizikovými produkty CFD.

Vzhledem k tomu, že Austrálie zpřísňuje svůj dohled nad krypto průmyslem a v poslední době podniká kroky proti subjektům jako Binance Australia, ocitla se společnost eToro v hledáčku regulátora. Je však důležité poznamenat, že tato právní výzva nenarušuje služby společnosti eToro pro její klienty ani významně neovlivňuje její globální operace.

Spory kolem produktu CFD společnosti eToro

CFD je derivátová smlouva, která umožňuje obchodníkům spekulovat na pohyb ceny podkladového aktiva, například kryptoměn. ASIC tvrdí, že produkt CFD společnosti eToro nesplnil požadované povinnosti týkající se designu a distribuce, jakož i povinnost jednat efektivně, čestně a spravedlivě. Regulátor tvrdí, že cílový trh společnosti eToro byl příliš široký a screeningový test byl příliš mírný, v důsledku čehož přišlo od října 2021 do června 2023 o peníze přibližně 20 000 klientů.

Jedním z nápadných problémů, na který ASIC upozorňuje, je, že cílový trh společnosti eToro zahrnoval retailové klienty bez rozsáhlých zkušeností s obchodováním nebo řádného porozumění rizikům CFD. Za součást cílového trhu byli považováni i klienti se střední tolerancí k riziku, kterým však chyběly odborné znalosti v oblasti investic. Regulátor také kritizoval společnost eToro za to, že umožnila klientům upravovat své odpovědi bez omezení a vyzývala je při výběru možností, které by mohly vést k selhání.

Ačkoli společnost eToro AUS obvinění vyhodnocuje a bude na ně odpovídajícím způsobem reagovat, uvedla, že nemá žádný bezprostřední dopad na své klienty ani nedochází k významnému narušení jejích služeb. Společnost tvrdí, že nyní pracuje s revidovaným určením cílového trhu pro CFD.

Nedávné trendy v australském krypto prostředí

Právní kroky proti společnosti eToro nejsou ojedinělým incidentem. Úřad ASIC přijal důrazná opatření proti fintech společnostem působícím v krypto průmyslu, čímž dal najevo své odhodlání chránit zájmy spotřebitelů a zachovávat soulad s předpisy. Mezi dřívější případy patří žaloby proti společnostem jako Block Earner a BPS Financial, které byly obviněny z klamavých reklamních praktik. Tyto kroky odrážejí rostoucí obavy australského trhu ohledně potřeby transparentnosti a odpovědnosti v oblasti krypto služeb.

Hlavní australské banky navíc zavedly omezení krypto transakcí s odkazem na obavy z podvodů a ztrát zákazníků. To podtrhuje zásadní význam zavedení robustních regulačních rámců a zvyšování povědomí investorů o potenciálních rizicích spojených s kryptoměnami a souvisejícími finančními produkty.

Výsledek žaloby ASIC proti společnosti eToro bude mít pravděpodobně širší důsledky pro regulační dohled nad pákovými levarege produkty, zejména v souvislosti s rostoucím trhem kryptoměn. Může se stát precedentem pro budoucí případy týkající se sociálních investičních platforem a dalších finančních subjektů nabízejících podobné produkty.

Vzhledem k tomu, že se odvětví kryptoměn nadále vyvíjí, je pro investory zásadní, aby zůstali informovaní a při zapojení do spekulativních obchodních aktivit byli obezřetní. Platformy, jako je eToro, mohou uživatelům nabídnout příležitosti k účasti na krypto trhu, zásadní je však vyhodnocení rizik a porozumění podkladovým produktům.

V konečném důsledku tato právní bitva zdůrazňuje význam odpovědných a souladných postupů ve finančním odvětví. Výsledek bude potenciálně utvářet budoucí podobu obchodování s kryptoměnami v Austrálii i mimo ni.