zpět

Ekonomika Chile se v 1. čtvrtletí roku 2023 „smrskla“ o 0,6 %

19.5.2023

Ekonomika Chile v 1. čtvrtletí roku 2023 zaznamenala meziroční pokles o 0,6 %. Tento výsledek překvapil odborníky, kteří předpokládali výraznější pokles o 0,9 %. Tento pokles navazuje na předchozí tříměsíční období, kdy ekonomika Chile čelila propadu o 2,3 %. Kvůli těmto dvěma po sobě jdoucím poklesům se Chile nachází v ekonomické recesi.

Hlavním faktorem ovlivňujícím negativní výsledek HDP byla spotřeba domácností, která pokračovala v poklesu, tentokrát se snížením o 6,7 % ve srovnání se 4,7% poklesem ve čtvrtém čtvrtletí předchozího roku.

Pozitivní dopad mělo oživení vládních výdajů, které se zvýšily o 3,9 % ve srovnání s předchozím obdobím, kdy poklesly o 2,1 %. Na straně exportu došlo k mírnému růstu o 2,4 %, zatímco dovoz dále pokračoval v prudkém poklesu o 17,4 %. V odvětvích jako doprava, obchod, finanční služby a výroba byl zaznamenán pokles, ačkoli v některých odvětvích se tempo snížení zpomalilo ve srovnání s předchozím obdobím. Důležité těžební odvětví Chile mírně zpomalilo svůj pokles, přičemž růst v ostatních těžebních aktivitách více než vykompenzoval snížení těžby mědi. 

Ondřej Chramosta, student 3. ročníku

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha