zpět

Domácnosti si půjčují méně

8.7.2022

V květnu 2022 si domácnosti vypůjčily o 30 miliard méně než před rokem a o 62 miliard méně než před dvěma roky. Zapříčinily to zejména zvyšující se úroky, potřeba šetřit na nevyhnutelné výdaje i nedůvěra v budoucí ekonomický vývoj.

Objem vypůjčených peněz domácnostmi klesá. Hlavním důvodem je zvyšování úrokových sazeb centrální bankou, která se prostřednictvím rostoucích úroků snaží stlačit inflaci. Další příčina menšího zadlužování tkví v očekávání ekonomického úpadku, jenž může být zapříčiněn jak vyššími úrokovými sazbami, tak také vysokými cenami vstupů, elektrické energie, plynu nebo pohonných hmot. Prodejci ceny zvyšovali a lidé na ně hodně dlouho přistupovali, ale tato doba se již blíží konci. Lidé začínají šetřit, automaticky neakceptují vyšší ceny, ale důkladněji vybírají, co je a co není potřeba koupit. Není reálné, aby zájemci neustále stíhali rostoucí ceny nemovitostí. Dozajista to není možné za situace s tak vysokou cenou peněz. V oblasti 7 % se úroková sazba pohybovala v Česku naposledy v roce 1999.

V květnu tohoto roku si domácnosti půjčily celkově 51 miliard korun. Nejvíce peněz domácnosti potřebovaly na nákup nemovitostí. Na tyto potřeby si půjčily 32,8 miliard, přičemž nejčastější fixace úroku činí 1 až 5 let. V předminulém měsíci si lidé půjčili čistě na spotřebu 14 miliard korun. Využíváno je také revolvingových úvěrů, kontokorentů a kreditních karet. Objem úvěrů byl v květnu o 13 % vyšší než v dubnu. Ovšem v dubnu se objem půjček propadl o 24 % oproti březnovým hodnotám.

Útlum v půjčování si nastává po boomu z koronavirového období, kdy se úroková sazba dostala na 0,25 %. Dlužníkům nevadilo si půjčovat ani v době nejisté ekonomické situace, ve které firmy nevyráběly a zaměstnanci nepracovali.

Největší rozmach v množství půjčených peněz nastal v květnu 2020. České domácnosti si půjčily 113 miliard korun v době čtvrtprocentní základní úrokové sazby. Květen 2020 byl v porovnání s dubnem 2020 v půjčování si masivnější jen o 3 %, avšak mezi březnem a dubnem vypůjčená suma vyskočila o 107 %. Domácnosti se dále nadprůměrně zadlužovaly i v roce 2021. Zásadní zlom nastal až v předposledním měsíci roku 2021, kdy se domácnostem půjčilo 75 miliard korun. Od té doby se domácnosti zadlužují čím dál tím méně a trend je nyní jasně klesající.

Za několik málo měsíců se úvěrové objemy opět dostanou na předkoronavirový standard, který se pohyboval kolem 40 miliard měsíčně a velmi pravděpodobně částka poklesne i pod tuto pomyslnou hranici. Zpomaluje i tempo nárůstu kumulativní hodnoty celkového zadlužení domácností, která v tuhle chvíli činí přes 2 biliony korun.